'Met mensen, voor mensen'

Clary Pijnappel zet zich belangeloos in voor anderen

VO-ING Magazine besteedt regelmatig aandacht aan oud-ING'ers die na hun actieve loopbaan bij de bank vrijwilligerswerk doen. Zij zetten zich belangeloos in op verschillende maatschappelijke terreinen in Nederland maar ook daarbuiten. Soms wordt die inzet bekroond met een Koninklijke onderscheiding. Oud-collega Clary Pijnappel (71) uit Alphen aan den Rijn is een van deze oud-medewerkers aan wie lof toekomt.

Sinds haar pensionering is zij met heel veel plezier actief voor een aantal plaatselijke verenigingen die de samenleving een stukje mooier willen maken. Zo is Clary onder meer coördinator van het centrum van Alphen voor Fietsmaatjes. Deze stichting koppelt gasten, die vaak niet meer zelfstandig kunnen of willen fietsen, aan een fietsmaatje voor gezellige en ontspannende fietstochtjes. Clary: "Wij hebben op dit moment 14 duofietsen. Ik doe de intakes, voer de fietstesten uit en koppel de vrijwilliger en gast zodat zij samen gaan fietsen op een duofiets. Eens per zes weken zetten wij een tocht uit en gaan we met alle fietsen een dagdeel op stap."

Papa-leest-voor Eén keer per maand is zij te vinden in de Alphense gevangenis: "Daar hebben we een programma: Papa-leest-voor. De gedetineerden – zij zitten daar allemaal niet voor niks, maar het zijn wel mensen – lezen dan een kinderboekje voor. Wij filmen de opname en sturen die naar de kinderen van de gedetineerden." Zij geeft als voorbeeld het verhaaltje uit een boekje waarin de fopspeen weg was: "Dan zie je die stoere kerels naar de camera gaan en kijk je in het deurtje van de koelkast. Dan hoor je zo'n vent: 'Zit ie in de koelkast? Nee, zit ie niet…' Dat is zo ontroerend, heel dankbaar!" Clary completeert al haar vrijwilligerswerk (waaronder buddy bij WerkVinden, taalcoach/coördinator bij Gilde Samenspraak) met activiteiten voor de plaatselijke Lionsclub. Haar motivatie? "Altijd met mensen, voor mensen." American Express Met haar diploma's mulo-B en mbo-kinderbescherming op zak vond de 19-jarige Clary in 1970 een baan bij de kinderbescherming: werken met kinderen met leer- en opvoedingsmoeilijkheden. Dat heeft zij een paar jaar gedaan. Intussen trouwde zij en is zij met haar man – hij had daar al zijn bachelor gehaald – naar Amerika gegaan. Voor zijn masterdiploma gingen zij samen terug naar Amerika. Daar runde zij kinderdagverblijven na eerst een tijdje babysitter te zijn geweest. Zij had er uiteindelijk de zorg voor 120 kinderen. Door familieomstandigheden keerden zij terug naar Nederland. Pogingen van haar in 1978 om in ons land kinderdagverblijven op te zetten die van zes uur 's ochtends tot zes uur 's avonds open waren, strandden: Nederland was er toen nog niet aan toe. Met haar kennis over Amerika ging zij op de kassiersafdeling bij American Express aan de slag. Haar been in het gips door een ski-ongeluk weerhield haar er niet van om bij de creditcardmaatschappij te solliciteren: zij werd aangenomen. Na verloop van tijd werd zij manager van diverse afdelingen klantenservice. De overstap van Clary naar de Postbank/KPN volgde toen de pas geprivatiseerde ondernemingen een eigen chipcard op de markt brachten. Met haar inmiddels opgedane kennis en ervaring bij American Express een logische stap.

Clary Pijnappel zet zich graag in voor het welzijn van anderen.

Re-integratiemanager

Toen het project Chipper na anderhalf jaar stopte – de uitrol door KPN en de Postbank werd stopgezet – kwam Clary bij het mobiliteitscentrum terecht. Haar drive was en is "Met mensen, voor mensen". Zo introduceerde zij, geheel op eigen initiatief, de functie van re-integratiemanager. Clary licht haar idee toe: "Ik dacht: wat doen wij met de zieke medewerkers?' Nou, dat wist niemand… Dan ging ik naar de managers, die zeiden: hij is bij de bedrijfsarts. Of: die is al bij het UWV, daar hoef je niks aan te doen. Dus ik dacht: 'Hier is een betere begeleiding nodig en geld te verdienen, hier ligt een nieuwe uitdaging, dat ga ik ook mooi oppakken'. Op mijn zestigste ben ik als re-integratiemanager begonnen bij ING. Die functie heb ik zelf gecreëerd. Dat heb ik gedaan tot mijn pensioen."

Een jaar na haar pensionering keerde ze bij ING in haar oude functie terug voor twee dagen in de week. De hele Health&Safety afdeling werd geoutsourcet en samen met haar oud-collega’s zorgde zij ervoor dat de overdracht naar het andere bedrijf goed verliep. Clary stemde in met het voorbehoud dat zij niet mee hoefde te vergaderen over hoe de outsourcing moest verlopen: "Ik ga m'n klus doen, want ik ben een doener." En dat laat deze energieke en levenslustige vrouw bij al haar vrijwilligerswerkzaamheden zien.

(Hans Nijenmanting)