Uitgever: VO-ING Magazine is een uitgave van uitgeverij Horus in opdracht van de Vereniging Oud-medewerkers ING (VO-ING).

Hoofdredacteur: Willem Jan van Munster

Kernredactie: Tom Kuyper en Ewald Wagenaar

Copywriter : Hans Nijenmanting

Vormgeving: BADE creatieve communicatie, Baarn

Redactieadres: Administratie VO-ING, Tom Kuyper, Paul Pellastraat 234, 7558 HM Hengelo. Telefoon: 035 - 631 21 65 Actueel nieuws over de VO-ING is te vinden op de website www.VO-ING.nl.

Ledeninformatie: Voor vragen over het lidmaatschap, de collectieve belangenbehartiging op het gebied van pensioenen en op sociaal terrein, of om een adreswijziging door te geven, neemt u contact op met de administratie. De redactie behoudt zich het recht voor om ingezonden teksten in te korten.

© Horus, 2022.

Uitgever: VO-ING Magazine is een uitgave van uitgeverij Horus in opdracht van de Vereniging Oud-medewerkers ING (VO-ING).

Hoofdredacteur: Willem Jan van Munster

Kernredactie: Tom Kuyper en Ewald Wagenaar

Copywriting Hans Nijenmanting

Vormgeving: BADE creatieve communicatie, Baarn

Video: Annelies van der Ouw.

Redactieadres: Administratie VO-ING, Tom Kuyper, Paul Pellastraat 234, 7558 HM Hengelo. Telefoon: 035 - 631 21 65 Actueel nieuws over de VO-ING is te vinden op de website www.VO-ING.nl.

Ledeninformatie: Voor vragen over het lidmaatschap, de collectieve belangenbehartiging op het gebied van pensioenen en op sociaal terrein, of om een adreswijziging door te geven, neemt u contact op met de administratie. De redactie behoudt zich het recht voor om ingezonden teksten in te korten.

© Horus, 2022.