Jaargang 22, Nummer 3 - 2022

‘Ik wil het mákkelijker maken voor iedereen’

Ted Schappert was medeverantwoordelijk voor het design van het merk ING

5 Is pensioen uitruilen interessant?

9 De veranderende ING-leeuw in het archief

11 Clary Pijnappel zet zich in voor anderen