Om te noteren: ledendag 7 oktober, Amsterdam

Door het zonnige weer deze zomer zaten de terrasjes vol en draait de horeca weer omzet. In de evenementenbranche en cultuursector zijn bezoekers weer welkom in theaterzalen en musea. Ook het bestuur van VO-ING maakte plannen voor een nieuwe ledendag: op 7 oktober wordt de ledendag gehouden in het nieuwe hoofdkantoor van ING in Amsterdam.

Dit uiteraard onder voorbehoud van coronamaatregelen. Een van de sprekers is Ruud van Dusschoten, bestuursvoorzitter ING Nederland.

Ditmaal zijn wij te gast bij onze voormalig werkgever in het ‘nieuwe’ hoofdkantoor van ING in Amsterdam Zuid-Oost waar wij 250 leden hopen te verwelkomen. Zodra de programmering van deze dag definitief is, ontvangen VO-ING-leden een uitnodiging met alle informatie. Om zoveel mogelijk leden te bereiken is deze ledenbijeenkomst ook te volgen via internet.

Van de bestuurstafel

Waarover spraken het bestuur en de ledenraad op 27 juli 2022

Ook dit kwartaal kwamen het bestuur en de ledenraad bij elkaar om de belangrijkste ontwikkelingen binnen onze vereniging door te spreken. Dit was de eerste keer dat de ledenraad bij elkaar kwam onder voorzitterschap van Frans Crul, die per 1 juli als opvolger is benoemd van Age Knossen. Wat waren de belangrijkste onderwerpen?

De jaarcijfers en financiële verantwoording over 2021

De financiering van onze vereniging rust op drie belangrijke pijlers. Om te beginnen zijn er natuurlijk de inkomsten uit de jaarlijkse contributie. Op die manier wordt iets meer dan 100.000 euro door onze eigen leden bijgedragen via automatische incasso. Daarnaast ontvangen we een subsidie van 40.000 euro per jaar van ING Nederland. Gelukkig hebben we als gezonde vereniging nog een behoorlijk eigen vermogen waarmee we de begroting sluitend kunnen maken. In het verleden waren de rente-inkomsten over dit vermogen nog aanzienlijk, maar met de lage rentestanden van de afgelopen jaren is dit helaas nagenoeg weggevallen.

Tijdens de vergadering gaf Pieter Pouwels als penningmeester een toelichting op de baten en de lasten van het afgelopen jaar en de balans. Belangrijke kosten vormen vooral de uitgaven voor het ledenmagazine en het beheer van de website. Ook de evenementen drukken flink op de begroting, maar daar staat tegenover dat de deelnemers daarvan de kosten gedeeltelijk krijgen doorberekend. Daarnaast zijn er natuurlijk uitgaven voor de administratie en up-to-date houden van het ledenbestand, de kosten die gepaard gaan met de respectievelijke commissies en de bijdrage aan de landelijke Koepel Gepensioneerden.

Al met al kon Pieter een sluitende en gezonde jaarrekening presenteren waarmee de ledenraad akkoord kon gaan en daarmee decharge heeft verleend aan de penningmeester.

Dit was tevens de laatste jaarrekening die door Pieter werd gepresenteerd, want medio volgend jaar stopt hij na zijn tweede termijn als penningmeester. Uiteraard is er veel waardering voor de manier waarop Pieter hieraan invulling heeft gegeven. Het bestuur is nu al druk bezig met de zoektocht naar een opvolger.

Maar eerst moet er nog een opvolg(st)er gevonden worden voor de eveneens vertrekkende secretaris van het bestuur, Willem Jan van Munster die tevens hoofdredacteur is van het VO-ING Magazine. Ook hij stapt na twee termijnen op en voor deze rol geldt dat die al per ultimo 2022 overgenomen moet worden. Kandidaten die zich beschikbaar willen stellen zijn van harte welkom! De secretaris of de voorzitter worden hiervoor graag benaderd via mail: info@vo-ing.nl Ledenwerving

We hebben als vereniging VO-ING meer dan 5000 leden. Elk jaar komen er nog nieuwe leden bij, maar helaas zien we toch dat we jaarlijks bijna 2% van ons ledenbestand kwijt raken. Dit is een ontwikkeling waarmee nagenoeg elke vereniging in Nederland worstelt. Het is een maatschappelijk probleem dat activiteiten in verenigingsverband geen sterke groei meer kennen. Ook de personeelsverenigingen van ING zien deze stagnatie optreden.

Vanuit de ledenraad en het bestuur is in de afgelopen periode veel aandacht geweest voor de manier waarop we nieuwe leden kunnen werven. Tijdens de komende ledendag zal het bestuur aandacht vragen voor dit onderwerp en een oproep doen aan de leden om te helpen bij het werven van nieuwe leden. Dit kan nu ook al door (ex-)ING'ers die nog geen lid zijn door te verwijzen naar onze website: vo-ing.nl. Nieuwe leden betalen over het jaar van aanmelding geen contributie.

Landelijke ledendag op 7 oktober in Amsterdam

Door de coronaperikelen hebben we in de afgelopen twee jaar geen ledendag kunnen organiseren en daar komt gelukkig dit najaar verandering in. Op 7 oktober aanstaande wordt in Amsterdam op het nieuwe hoofdkantoor weer een ledendag georganiseerd. Het programma start vanaf 10.00 uur en er is uiteraard aandacht voor de ontwikkelingen binnen ING, de stand van zaken rond onze vereniging, de economische vooruitzichten in Nederland en natuurlijk wordt ook uitgebreid stilgestaan bij ons pensioenfonds, het indexatiebeleid en het nieuwe pensioenstelsel.

Binnenkort ontvangen de leden van onze vereniging een uitnodiging via de nieuwsbrief om zich aan te melden voor deze dag. Het volledige programma zal dan uitgebreid bekend gemaakt worden.

(Peter Barneveld)

Nieuwe leden

In de afgelopen periode zijn 19 oud-collega’s lid geworden van de VO-ING. Hierbij worden zij van harte welkom geheten bij onze vereniging.

 • De heer J.P.M. van Amsterdam, LISSE
 • De heer H.J. Bierman, ASSENDELFT
 • De heer J. van der Bijl, LOENEN AAN DE VECHT
 • De heer H. den Boer, UTRECHT
 • De heer L. Broeder, NIEUWEGEIN
 • De heer R.A. Brons, HILVERSUM
 • De heer J. van Buuren, HARMELEN
 • De heer W. Eveleens, AMSTELVEEN
 • De heer J.C. de Groot, DELFGAUW
 • De heer R.W. Henrotte, AMSTERDAM
 • Mevrouw M. Krook, CASTRICUM
 • De heer P.G. Mathijssen, AMSTELVEEN
 • Mevrouw P.A. van der Neut, OUDERKERK AAN DE AMSTEL
 • De heer K.J. Scott, AMSTERDAM
 • Mevrouw W.M.A. Snoek, UTRECHT
 • Mevrouw A.E. Stolk, LIMMEN
 • De heer J. Visser, HEERENVEEN
 • De heer R. de Vries, KOOG AAN DE ZAAN
 • Mevrouw I.J.C. van der Wal, ARNHEM

In memoriam

De vereniging is voor haar mutaties in het ledenbestand afhankelijk van de informatie van de leden zelf. En in geval van overlijden van informatie hierover van de nabestaanden. Het komt voor dat we wél een overlijden doorkrijgen maar niet de overlijdensdatum. De volgende leden zijn ons in de achterliggende periode ontvallen.

 • De heer J.P. Kramer, AMSTERDAM
 • De heer G. Straver, WASSENAAR
 • De heer S.J. ten Hoeve, LEEUWARDEN
 • Mevrouw M. Kromkamp-van der Meer, HUIZEN
 • Mevrouw J. Luksenburg – van Moort, VENHUIZEN
 • De heer R. van Norden, GELEEN
 • De heer T. Lensink, WINTERSWIJK
 • De heer J. Edel, ALMERE
 • De heer J.P. van Doornik, HUIZEN
 • De heer P. Th. Kokke, AALSMEER
 • De heer P.W. Verkerk, HILVERSUM
 • Mevrouw E. Stark-Hoogmoed, ALKMAAR
 • Mevrouw I. Dirkmaat (partner van C. Geuzebroek), AMSTERDAM
 • De heer M. Buter, BUSSUM
 • Mevrouw M. Pohl-de Boer, HILVERSUM
 • De heer W. Engelberts, NOORWIJK
 • Mevrouw J. de Leeuw-Brander, ALMERE
 • Mevrouw E.P. Wijen-Bruijn, ALMERE
 • De heer E.T.J. Kok, ARNHEM
 • De heer C.J. Kramer, VEENDAM

Wij wensen de nabestaanden veel kracht bij het verwerken van dit verlies.