Groeien, boeien en binden

Dit is de eerste keer dat ik als voorzitter van onze vereniging een ‘voorwoord’ mag schrijven voor het VO-ING Magazine. De eerste keer omdat Age Knossen na vele jaren heeft besloten om terug te treden als voorzitter. En dat is per 1 juli jl. gebeurd. Het spreekt vanzelf dat ik hem ook hier nogmaals heel hartelijk wil bedanken voor alles wat hij de afgelopen jaren met zijn collega’s in het bestuur tot stand heeft gebracht, zowel voor als ook achter de schermen. In een periode die vroeg om soms onorthodoxe oplossingen zijn Age en zijn mannen, uiteraard samen met een grote groep andere vrijwilligers van VO-ING, in staat geweest om toch nog heel veel activiteiten te ontplooien. Soms in levenden lijve, maar vaak ook digitaal, werden leden geboeid en gebonden door interessante of leerzame sessies, quizzen en uitstapjes. Deze waren gericht op het voortzetten van datgene waarvoor VO-ING is opgericht: het onderhouden van contacten met oud-collega’s. Zij hechten allen daaraan waarde aan en wisselen ook graag met elkaar van gedachten over wat ons allen bindt; het gezamenlijke ING-gevoel. Maar de afgelopen jaren laten ook zien dat het ledental ondanks alle inspanningen wat terugloopt. Ik hoop met frisse moed in te zetten op groei van onze vereniging. Hoe moeilijk kan het zijn om eens rond te kijken in de eigen omgeving naar nieuwe ex-collega's die nog niet weten hoe leuk of interessant het kan zijn om af en toe eens aan te haken bij een live- of digitaal evenement? Een leven lang leren op een ontspannen manier met allemaal geestverwanten? Hoe leuk kan dat zijn? Laten we daarmee in elk geval een begin maken bij de ledendag van 7 oktober in het nieuwe ING-hoofdkantoor in Amsterdam Zuidoost. Ik hoop velen van jullie daar te treffen! Hartelijke groeten, Frans Crul, voorzitter

Groeien, boeien en binden

Dit is de eerste keer dat ik als voorzitter van onze vereniging een ‘voorwoord’ mag schrijven voor het VO-ING Magazine. De eerste keer omdat Age Knossen na vele jaren heeft besloten om terug te treden als voorzitter. En dat is per 1 juli jl. gebeurd. Het spreekt vanzelf dat ik hem ook hier nogmaals heel hartelijk wil bedanken voor alles wat hij de afgelopen jaren met zijn collega’s in het bestuur tot stand heeft gebracht, zowel voor als ook achter de schermen. In een periode die vroeg om soms onorthodoxe oplossingen zijn Age en zijn mannen, uiteraard samen met een grote groep andere vrijwilligers van VO-ING, in staat geweest om toch nog heel veel activiteiten te ontplooien. Soms in levenden lijve, maar vaak ook digitaal, werden leden geboeid en gebonden door interessante of leerzame sessies, quizzen en uitstapjes. Deze waren gericht op het voortzetten van datgene waarvoor VO-ING is opgericht: het onderhouden van contacten met oud-collega’s. Zij hechten allen daaraan waarde aan en wisselen ook graag met elkaar van gedachten over wat ons allen bindt; het gezamenlijke ING-gevoel. Maar de afgelopen jaren laten ook zien dat het ledental ondanks alle inspanningen wat terugloopt. Ik hoop met frisse moed in te zetten op groei van onze vereniging. Hoe moeilijk kan het zijn om eens rond te kijken in de eigen omgeving naar nieuwe ex-collega's die nog niet weten hoe leuk of interessant het kan zijn om af en toe eens aan te haken bij een live- of digitaal evenement? Een leven lang leren op een ontspannen manier met allemaal geestverwanten? Hoe leuk kan dat zijn? Laten we daarmee in elk geval een begin maken bij de ledendag van 7 oktober in het nieuwe ING-hoofdkantoor in Amsterdam Zuidoost. Ik hoop velen van jullie daar te treffen! Hartelijke groeten, Frans Crul, voorzitter