“Nog ‘maar’ één keer per week tennissen”

Ledenraadslid Rob Peters onderneemt veel

Rob Peters (78) uit Heemstede is ledenraadslid voor rayon Midden-West jaar. Wie is Rob precies?

“Ik ben geboren en opgegroeid in Indonesië en pas op mijn vijftiende definitief naar Nederland gekomen. Ik ben 50 jaar getrouwd en wij hebben drie kinderen gekregen: twee jongens en een meisje. Onze kinderen zijn alle drie getrouwd en wij verheugen ons thans over het bezit van zeven kleinkinderen, waarvan de oudsten inmiddels dertien jaar oud zijn. Mijn echtgenote en ik genieten van onze kinderen en kleinkinderen en ondernemen veel activiteiten met hen.” Wat motiveerde je om ledenraadslid te worden? “In mei 2020 heb ik mij als gepensioneerd ING-medewerker beschikbaar gesteld voor de ledenraad van VO-ING. Mijn echtgenote en ik hebben vaak met veel plezier meegedaan aan activiteiten die voor VO-ING-leden werden georganiseerd. Ik wil nu graag zelf een bijdrage leveren door de belangen van de VO-ING-leden in mijn district te behartigen en mee te denken over nieuw op te starten activiteiten.” Wat sprak je aan in de functies die je bij ING had? “Ik heb bij ING circa vijftien jaar in verschillende IT-functies gewerkt. Ik heb altijd naar IT gekeken vanuit een bedrijfseconomische en organisatorische invalshoek. Voordat ik bij ING in dienst trad, begin 1986 bij de Postbank i.o., heb ik na afronding van mijn econometrie studie gewerkt bij onder meer de Economische Faculteit van de Rijksuniversiteit Groningen. Bij mijn wetenschappelijk werk was ik gewend dat het belangrijk is om uit te leggen hoe je tot een bepaald onderzoekresultaat bent gekomen. Hoe anders was dat in mijn nieuwe werkkring! Bij de bank was men helemaal niet geïnteresseerd in een verslag van mijn worsteling om de top van de berg te bereiken. Men was alleen geïnteresseerd in het uitzicht dat je daar hebt. Hoe kan jouw manager daar zijn of haar voordeel mee doen? Ik heb in de tijd dat ik bij ING werkte specifiek vakjargon geleerd. Zo heb ik bij de Postbank het gezegde ‘historisch gegroeid, hysterisch gehandhaafd’ geleerd en bij de vele reorganisaties als gevolg van fusies waren ‘voorsorteren’ en ‘kapstok over’ gevleugelde woorden.”

Rob Peters: “Mijn grote hobby’s zijn tennis, bridge en schaken.”

Waarmee houd je je in je vrije tijd graag bezig? “Mijn grote hobby’s zijn tennis, bridge en schaken. Deze (denk)sporten heb ik in competitieverband beoefend en ook heb ik aan toernooien meegedaan. Tennissen doe ik nu nog maar een keer per week recreatief met een groep leeftijdgenoten en singelen is er helaas niet meer bij. Ook recreatiefietsen mag zeker tot mijn hobby’s worden gerekend. Mijn echtgenote en ik maken veel fietstochten, de laatste jaren met e-bikes. Tenslotte noem ik de cursus Spaans die mijn echtgenote en ik al jaren volgen en waarvan wij op onze vele buitenlandse vakantiereizen (ook een hobby) vaak veel plezier hebben gehad.” Wat is je levensmotto? “Ik heb in mijn leven geleerd dat je met mensen die heel anders zijn toch veel plezier kunt hebben, als je maar niet te zwaar tilt aan de verschillen. Niet in het verleden leven, maar vooruit blijven kijken en plannen maken voor de toekomst, is mijn levensmotto. Je moet nooit denken: dit zal ik toch niet meer meemaken.” Tot slot: wat weten maar weinig mensen uit je omgeving? “Na mijn vervroegde pensionering bij ING heb ik bijna tien jaar twee dagen per week bij de Informatica Faculteit van de VU gewerkt. Daar heb ik onderzoek gedaan en afstudeerders en promovendi begeleid. Ik vond dat erg leuk werk. Ik ben nog steeds bezig met wetenschappelijk onderzoek samen met anderen en ik vind het nog steeds een uitdaging om artikelen geplaatst te krijgen in gerenommeerde wetenschappelijke tijdschriften.”