Zijn uw oud-collega’s al lid van VO-ING?

We hebben recent weer een enquête gehouden onder onze leden en daaruit blijkt dat bijna 90% zeer te spreken is over onze activiteiten. Een combinatie van inspirerende collegiale contacten, cultuur, sport/bewegen en informatie over belangrijke ontwikkelingen in de financiële wereld die u kunnen raken. Maar daarnaast ziet u ons met name als belangenbehartiger. Wij merken dat aan het aantal vragen dat wij krijgen over het nieuwe pensioenstelsel of kortingsregelingen die versoberd worden of komen te vervallen. Zoals bekend zijn leden van VO-ING (en VO-NN) ruimschoots vertegenwoordigd in het Verantwoordingsorgaan (VO) van Pensioenfonds ING (PFI). Het Verantwoordingorgaan is een soort parlement dat toeziet op hoe het bestuur van PFI haar taken verricht. Volgend voorjaar zijn er weer verkiezingen en wij zullen, zoals u gewend bent, zeer gekwalificeerde leden naar voren schuiven om zich te laten kiezen in het Verantwoordingsorgaan. Want in de komende jaren staat er heel veel te gebeuren in de pensioenwereld en het is belangrijk dat de belangen van gepensioneerden en niet-gepensioneerde voormalige medewerkers van ING goed behartigd worden. Wij zijn daarvoor de aangewezen organisatie. Maar daarvoor is de macht van het getal belangrijk. U kent vast wel een oud-collega die nog geen lid is: stimuleer hem of haar om lid te worden. Mond-tot-mond reclame is nog altijd een van de krachtigste middelen om niet-leden van het belang van VO-ING te overtuigen. Voor de prijs hoef je het niet te laten want het eerste jaar is contributievrij. Age Knossen, voorzitter