Inhoud

Pagina 3

Voorwoord

Pagina 4

Beleid

Uitkomsten ledenenquête 2021

Pagina 5

Mijn drive

Ledenraadslid Rob Peters onderneemt veel

Pagina 6

Uit het archief

Girotel

Pagina 7

Oud-collega

Wilma Timmerman wint regelmatig puzzelprijsvragen

Pagina 8

Uw belang

  • Pensioenen: nieuw pensioenstelsel, extra indexatie, verkiezingen VO
  • SEB: Koepel Gepensioneerden, Blijven werken aan een prettige toekomst
  • PFI-nieuws: zorgen over pensioenstelsel
  • Interview AZL-directeur Monique Sueters

Pagina 9

Interview

CEO AZL Monique Sueters kijkt vol vertrouwen naar de toekomst

Pagina 10

Column

ING’er Ruud van Dusschoten

Pagina 11

Wat doet hij nu

Larry Gulpen runde een broodjeszaak in Aken

Pagina 12

Verenigingsnieuws

  • Activiteitenagenda
  • Nuttige info: verlening rijbewijs bij CBR
  • Nieuwe en overleden leden