‘Mijn deskundigheid en inzichten gebruik ik nu bij statushouders’

Hans Krekel (71) was werkzaam bij diverse staf- en productieafdelingen bij de Postbank en ING. Hij werkt nu al jaren voor VluchtelingenWerk in Duiven.

Het is de periode na zijn vertrek bij ING in 2008. Hans Krekel wilde 'gewoon wat praktisch' doen. Hij was politiek actief bij GroenLinks in de Liemers en zat in het dagelijks bestuur. Maar wat hij zocht moest concreet zijn, mensen die hulp nodig hadden. In Duiven waar hij toen woonde waren vrij veel statushouders ondergebracht, voornamelijk uit het Midden-Oosten en Azië, op de vlucht voor oorlog en geweld. Hans wilde niet in het bestuur en ook niet langer in de cliëntenraad van VluchtelingenWerk in Duiven, maar gewoon zélf met mensen bezig zijn. Hans: "In dit geval statushouders, omdat ik zag dat dáár de problemen heel groot waren. Ik zag en hoorde hoe moeilijk het was voor statushouders om hun leven weer op de rails te krijgen. Dat gaat van het inrichten van hun huis, kennismaken met de Nederlandse samenleving, het leren van de Nederlandse taal, de kinderen naar school brengen en de eerste stappen op de arbeidsmarkt tot het invullen van formulieren. Dus van heel praktisch tot kwesties die heel complex en structureel waren. Dat boeide me zó dat ik dacht: nou, hier kan ik wat gaan betekenen." Goed gevoel Het is mooi als trajecten succesvol afgerond kunnen worden: mensen die slagen voor hun inburgering en voor hun opleiding. Hans: "Dat ze met al hun ellende – hun familie zit vaak in het thuisland – tóch slagen en het gevoel hebben: ik doe mee, ik tel mee. Je merkt ook bij velen dat zij het niet leuk vinden om een uitkering te ontvangen, Ze willen zo snel mogelijk voor zichzelf kunnen zorgen. Kinderen van dertien, veertien jaar met hun ervaringen van de oorlog, moeten heel gemotiveerd zijn om die verloren jaren in te halen. Een mbo-opleiding is doorgaans het hoogst haalbare: fantastisch. Maar er zijn voorbeelden van doorzetters: Als ze via mbo-4 naar het hbo gaan. Nou, dan zijn de ouders trots en de kinderen zelf ook. Dat geeft je wel een héél goed gevoel", zegt Hans met voldoening.

image

Hans Krekel: “Ik zag en hoorde hoe moeilijk het was voor statushouders om hun leven weer op de rails te krijgen.”

Valkuil In zijn actieve loopbaan heeft Hans in staf- en lijnfuncties gewerkt. Hij was onder meer operationeel manager bij Opdrachtenbewerking in het girokantoor Arnhem, een afdeling met 900 medewerkers. Het was puur productie, de betaalopdrachten moesten worden verwerkt en op tijd aangeleverd voor het boekingsproces 's nachts. Hij is van wat functies gewisseld tussen P&O en HR. Op het laatst was hij betrokken bij de ontwikkeling van een employabilityplan: medewerkers van 50+ laten werken aan hun inzetbaarheid binnen of buiten ING. "En die deskundigheid en inzichten gebruik ik uiteraard nu ook bij statushouders door ervoor te zorgen dat zij aan hun opleiding en hun ontwikkeling gaan werken", zegt Hans. Toch, met zijn decennialange ervaring in een sector waar rationeel denken en handelen belangrijke eigenschappen zijn, ervaart Hans als gedreven coach bij de begeleiding van statushouders ook zijn emotionele betrokkenheid. Op de vraag wat dit werk mentaal met hem doet, moet hij, wanneer hij zich een bepaald voorval herinnert, langer nadenken. "Dan wordt je betrokkenheid te groot. Dat is lastig en ik merk dat je toch af en toe meegezogen wordt. Dat is ook je valkuil." Bij VluchtelingenWerk is aandacht en professionele ondersteuning voor vrijwilligers die daaraan behoefte hebben. Docentschap Toen Hans met het vluchtelingenwerk in 2008 begon, hoorde hij dat bij de faculteit Financieel Economisch Management van de Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN) een tekort was aan docenten die ondersteuning konden geven bij afstudeeropdrachten. "Dus toen ben ik studenten gaan begeleiden die in het laatste jaar met een afstudeeropdracht bezig zijn. Het leuke was dan natuurlijk dat je de student begeleidt, de intake doet bij het bedrijf, instelling, provinciale overheid, waterschappen en ook ING, dus heel divers. En dat de student tot een goede opdrachtformulering en plan van aanpak komt voor een goed onderzoek. Met als uiteindelijk resultaat het uitbrengen van een advies aan de organisatie dat ze moeten presenteren. Nou, dat vond ik vanuit de organisatiekant zó dichtbij mij liggen." Hans begeleidde tientallen studenten en heeft dat zes jaar lang tot 2014 gedaan. Cultuur Uitgesproken hobby's heeft Hans – hij is getrouwd en heeft geen kinderen – niet. Hij houdt van cultuur in het algemeen: theater, concerten, musea, galeries, etc. en van lopen. Hij is penningmeester van de Sieger White Stichting die zich inzet voor het behoud en de verspreiding van het werk van het Zevenaarse kunstenaarsechtpaar Fred en Helen Sieger. (Hans Nijenmanting)