Inhoud

Pagina 3

Voorwoord

Pagina 4

Beleid

Gezamenlijke toekomst

Pagina 5

Mijn drive

Ledenraadslid Annelies Hart

Pagina 6

Uit het archief

140 jaar Rijkspostspaarbank

Pagina 7

Oud-collega

Paul Hof kijkt terug

Pagina 8

Uw belang

  • Pensioenen: Kijken naar de rendementen van PFI
  • SEB: Hoe vitaal zijn we eigenlijk digitaal?
  • Uit het VO-PFI
  • PFI-nieuws: zorgen over pensioenstelsel

Pagina 9

Wat doet hij nu

Hans Krekel werkt nu voor VluchtelingenWerk

Pagina 10

Column

ING’er Kirsten Ottens

Kort nieuws

  • Hans de Vries ledenraadslid voor rayon West
  • Nieuw op de site: Collega’s gezocht
  • Digitale evenementen van start
  • Geridderden
  • Nieuwe en overleden leden