Hard en zinvol werken aan mooie missies

Rits Dijkstra is vrijwilliger bij internationale ontwikkelingsorganisatie PUM

Hard en zinvol werken aan mooie missies

Rits Dijkstra is vrijwilliger bij internationale ontwikkelingsorganisatie PUM

Rits Dijkstra: “Ik kijk terug op fantastische jaren met mooie, nuttige missies in hele bijzondere landen”

Tijdens zijn loopbaan bij de bank hield Rits Dijkstra zich al bezig met ontwikkelingssamenwerking. Sinds zijn vertrek bij ING Bank werkt hij als vrijwilliger bij PUM.

Dichterbij huis zet Rits zich in voor een betere leefomgeving. In zijn woonplaats Ouderkerk aan de Amstel heeft hij zich vorig jaar sterk gemaakt voor behoud van duizenden bomen, die dreigden te worden gekapt. Rits daarover: "Daar wilden ze, behalve een verbreding, aan de A9 ook nog een benzinepomp vestigen. Deze zaak was al in 2011 verloren bij de Raad van State. Maar die beslissing hebben we vorig jaar toch terug weten te draaien." Met hulp van de Tweede Kamer is een motie ingediend die inhield dat de minister (Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat, HN) moest afzien van de bouw van dat benzinestation, hoewel zij zich met hand en tand verzette. Een Kamermeerderheid stemde voor en zij heeft het verzet opgegeven. Rits herinnert zich dat een hoge ambtenaar hem belde: "Ik heb nog nooit meegemaakt dat burgers een beslissing van de Raad van State hebben weten terug te draaien: van harte gefeliciteerd'." Microfinanciering "Ik maakte mij over de wereldverhoudingen al langer zorgen omdat wij als westerse samenleving steeds meer discussie hebben over nut en noodzaak en kosten van ontwikkelingssamenwerking", licht Rits zijn motivatie toe. In 2005 kwam ING met het Micro Finance Support Team. Koningin Máxima is namens de Verenigde Naties de beschermvrouwe voor microfinanciering en in dat kader is zij ook een aantal keren bij ING geweest. Toen werd zijn interesse voor deze kleinschalige vorm van kredietverlening versterkt. Direct na zijn vertrek bij ING in 2010 heeft Rits zich als vrijwilliger aangemeld bij PUM. Na een echte selectie werd hij lid van het Banking&Micro Finance Team. Als senior expert is hij sindsdien in veel landen enkele weken werkzaam geweest, meestal bij kleine lokale bankjes in landen als Oeganda, Mozambique en Zuid-Soedan. Dat waren vooral warme landen. De uitzending naar Mongolië was in hartje winter, het vroor er 39 graden Celsius. De laatste drie jaren was Rits Dijkstra namens PUM coördinator van een USAID-programma in Oekraïne waar hij een aantal malen gewerkt heeft. De pandemie heeft ook voor PUM ingrijpende gevolgen gehad. Na de uitbraak werden onmiddellijk tientallen experts teruggeroepen en is PUM overgeschakeld op remote coaching,begeleiding op afstand. De hoop is dat de situatie snel weer zal normaliseren maar de kans op nog een missie wordt, gezien de leeftijd van Rits – hij is nu 70 jaar – wel kleiner. Zelf zegt hij: "Ik kijk terug op die fantastische jaren met hele mooie en nuttige missies in hele bijzondere landen. Het was hard werken en heel zinvol." Loopbaan Na zijn heao-opleiding begon Rits als managementtrainee bij de PTT en werd na een interne opleiding gedetacheerd bij de Rijkspostspaarbank. Sindsdien is hij met de vele veranderingen in het bedrijf 'meegereisd', zoals hij zegt, uiteindelijk resulterend in de wereldwijd opererende ING. Op verschillende terreinen als organisatie, commercie en marketing is hij werkzaam geweest, voornamelijk bij de Postbank maar ook was hij lid van de regiodirectie ING Rotterdam waar hij het 'kredietenvak heeft mogen zien'. De grote reorganisatieslag bij ING In 2010 was voor Rits een mooie gelegenheid om zijn loopbaan bij de bank te beëindigen. Over die periode zegt hij: "Ik begrijp dat je in de nieuwe managementstructuur geen managers van 59 jaar moet hebben. Dat mijn positie verviel, vond ik heel begrijpelijk. Ik moet wel eerlijk bekennen dat ik er de eerste twee maanden een beetje moeite mee had. Maar in de zomer van 2010 zat ik binnen een halfjaar al voor twee weken in Rwanda. En vanaf dat moment was het fantastisch." (Hans Nijenmanting)

Training (2018) Credit Risk Management for CreditUnions in Kiev, Ukraine

Rits Dijkstra (70) is getrouwd met Willemien en samen hebben zij 3 kinderen en 2 kleinkinderen.