• Komende evenementen
  • Toelichting op de ledenenquête: “In verbinding staan”
  • Nieuwe leden en in memoriam

Nieuwjaarsbijeenkomst rayon Noord in Marum

Komende evenementen VO-ING

09 januari 2019: Nieuwjaarsbijeenkomst rayon Noord – In zalencentrum De Kruisweg - Marum

16 januari 2019: Nieuwjaarsbijeenkomst VO-ING Regio West - Rotterdam

24 maart 2019: Festival Jazz - In het theater de Winsinghhof te Roden

17 april 2019: Excursie Regeringscentrum Den Haag - Vanaf Bezoekerscentrum ProDemos, in Den Haag

Meer informatie en reserveren zie:
www.vo-ing.nl

LEDENENQUETE
'In verbinding staan met de wereld'

Oud-ING'ers kwamen op 16 oktober 2018 in Utrecht bijeen om de uitkomsten van een enquête naar de wensen en verwachtingen van leden over hun eigen VO-ING te duiden. Het werd een boeiende avond met sprankelende ideeën en een frisse kijk op een mogelijk andere toekomstrichting van hun vereniging.

Eerder dit jaar lanceerde commissie Leden in Verbinding een enquête naar de wensen en verwachtingen die leden van hun eigen vereniging VO-ING hebben. De vragen werden aan 1.500 leden (tot 68 jaar) voorgelegd, 185 respondenten gaven hun mening (oftewel 12,3% respondeerde). Die score is redelijk representatief te noemen, aldus Joop Teunissen van Manen, voorzitter van de commissie en tevens gespreksleider van de evaluatie-avond in Utrecht. De willekeurig gekozen deelnemers – Esther Grondijs, Mieke Keijzer, Liesbeth Willekes, Frank Sukel, Paul Vrijhoef, Hans Wiersum en René Winkels – gaven vooraf zelf ook maar even hun eigen voorkeuren naar de negen belangrijkste interessegebieden. Hun score week niet veel af van de enquêteresultaten.


Resultate
n

De meerderheid van de respondenten vindt het thema ‘Bewaking pensioen’ het meest belangrijk. En dat is niet verwonderlijk in een tijd dat de financiële wereld door (geo)politieke verschuivingen en veranderende economische machtsverhoudingen in beweging is en dat zorgt voor onzekerheid. Het pensioendossier is voor de ondervraagden dan ook de belangrijkste motivatie om lid te zijn van VO-ING (74,5%). Ledenkorting op producten en diensten is daarna belangrijk voor het lidmaatschap (60,3%), gevolgd door culturele- en sportieve evenementen (51,6%). Er is een sterke behoefte onder oud-ING'ers om elkaar te (blijven) ontmoeten, zoals tijdens dagtochtjes, rondleidingen of andere activiteiten: de 'uitjes'.

In zijn toespraak tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst in januari 2017 in Rotterdam ontvouwde verenigingsvoorzitter Age Knossen het plan om VO-ING actiever in te zetten voor oud-medewerkers in de leeftijdsgroep 40 tot 68 jaar en hen te ondersteunen bij het vinden van werk, bijvoorbeeld door te netwerken. Uit de enquête blijkt echter dat dit onderwerp niet hoog scoort (9,8 %).


Omgevingsgericht

VO-ING is een naar binnen gerichte vereniging en bovenal een belangenverenging, zo kwam uit de evaluatiebespreking in Utrecht naar voren. Zij zou haar blik meer naar buiten moeten richten op de wereld om haar heen en maatschappelijk betrokken raken, actief worden. Een waardenvereniging met aandacht voor duurzaamheid, vergroening en zichzelf maatschappelijke doelen stellen. Inspraak hebben bij het anders omgaan met pensioengelden – als voorbeeld – voor scholing en studie zou aandacht moeten krijgen, een win-winsituatie omdat de investering zich later weer terugverdient.

De wens is geuit om in dialoog te gaan met oud-werkgever ING over haar handel en wandel inzake belangrijke thema's die haar integriteit en imago raken, zoals onlangs de witwaspraktijken. Het ledenmagazine is hierbij een bindend element.

Veel oud-medewerkers (22,8 % volgens de enquête) verrichten vrijwilligerswerk, hun ervaringen, ideeën en suggesties zouden met elkaar gedeeld kunnen worden. De idee is geopperd om het ledenbestand van de vereniging in twee 'snelheden' te segmenteren: een categorie die met de huidige situatie tevreden is en een groep leden die zich actiever wil inzetten.

De deelnemers aan de evaluatiesessie waren erg betrokken bij de thema's en dat leverde een boeiende discussie op zonder dat conclusies werden getrokken. Dat was ook niet de bedoeling: commissievoorzitter Joop Teunissen van Manen had reden genoeg tevreden te zijn om de ledenraadsvergadering een dag later verslag uit te brengen van de geslaagde discussieavond. Maar ook om de ledenraad een aanzet tot een denkrichting mee te geven. De avond zelf werd 'smaakvol plezierig' afgesloten met een eenvoudig Thais buffet.


Hans Nijenmanting


Gehoord tijdens de denksessie over de wensen en verwachtingen van VO-ING:

“Superinteresses”

“Meer reuring d'r omheen”

“Buitenwereld erbij betrekken”

“Rotary-achtige activiteiten”

“Strategie: meer leden? Wat is het doel?”

“Foodfestival organiseren”

“Inzet kwaliteiten oud-ING'er”

“Mensen mobiliseren”

“Beeldverandering à la ANWB”


Met welke diensten van VO-ING bent u bekend?

De bekendheid van ‘culturele en sportieve activiteiten en uitstapjes’ staat op nummer 1 en de ‘Kortingen op producten en diensten’ op nummer 2. De Bewaking van pensioenrechten en –belangen staat op de derde plaats.

Wat vindt u dat VO-ING u moet bieden?

De Bewaking van pensioenrechten en –belangen staat op de eerste plaats.


De bekendheid van ‘culturele en sportieve activiteiten en uitstapjes’ en de ‘Kortingen op producten en diensten’ komen daaronder.

Nieuwe leden

Dhr. F.C.M. Middelkamp -

Drachten

Dhr. H.J. Bot -

Haarlem

Dhr. R. Kaaijk -

Zaandijk

Dhr. P. Hak -

Heerhugowaard

Dhr. F.E.R. Oudhof -

Amstelveen

Dhr. P. Derksen -

Middenbeemster

Dhr. Th. M. Geijsen -

Deventer

Dhr. R.F. Groesbeek -

Dordrecht

Dhr. F.J.A. Naaijkens -

Oostvoorne

Dhr. H. Versteeg -

Almere

In memoriam

Dhr. M.J. Rommens -

Leidschendam

Mevrouw T.C. van Doornik- Postma -

Berkel En Rodenrijs

Dhr. W. de Ruiter -

's- Gravenhage

Dhr. J. van Hees -

Amstelveen

Dhr. H. Hirschfeld -

Hilversum