ZORGVERZEKERAAR ONVZ

Jean-Paul van Haarlem: ‘Inspireren en bewustwording, daar draait het om’

Het is dé plicht en missie van zorgverzekeraars om verzekerden te helpen zo lang mogelijk goed en gezond te leven, zegt Jean-Paul van Haarlem, voorzitter van de Raad van Bestuur van ONVZ.

Hoe bewegen we een samenleving naar gezond gedrag?

“Het basiswoord is inspireren. Je moet mensen inzicht geven. Wat is het effect van gezond leven op hun gezondheid? Op de korte en lange termijn. Ik geloof zelf absoluut niet in dwang of voorschrijven, maar juist in overtuigen, verleiden en inspireren. Intrinsiek motiveren. Ik zie gelukkig steeds meer maatschappelijke aandacht voor gezond leven. Het besef dat een gezonde leefstijl belangrijk is in het voorkomen van ziektes of het reduceren van de gevolgen van een ziekte, groeit zeker.”


Daar is ook een grote rol voor de zorgverzekeraars weggelegd?

“Juist. Ik geloof dat het onze plicht en missie als zorgverzekeraars is om verzekerden te helpen zo lang mogelijk goed en gezond te leven. De kunst zit hem in het bereiken van juist die groep die zich nog onvoldoende bewust is van het belang van een gezonde leefstijl. Ik heb het niet alleen over voldoende bewegen, maar ook gezonde voeding, voldoende slaap, dat wordt nog weleens vergeten, een goede mentale gezondheid. Het hele pakket. We zijn als ONVZ erg actief op dit vlak en proberen onze verzekerden op twee manieren te bereiken. Via de algemene voorlichting, via onze website, via artikelen in de diverse media, maar ook gericht op specifieke doelgroepen. Dat vraagt om kennis over onze achterban. In wat voor levensfase zitten ze? Alleenstaand? Hebben ze een gezin? Het toverwoord hierbij is bewustwording. Inspireren en bewustwording, daar draait het echt om. Mensen hoeven niet gezonder te gaan leven om ons, de zorgverzekeraar, blij te maken of in de hoop minder kosten te betalen. Nee, het gaat erom dat ze investeren in de eigen gezondheid, waardoor ze zich beter voelen en daardoor beter presteren, gelukkiger zijn. Kostenbeheersing is een neveneffect.”

“We vergoeden als ONVZ bijvoorbeeld ook de e-healthtoepassing Hartwacht”

Verwacht u veel nieuwe innovaties met betrekking tot preventie?

“Ja, de ontwikkelingen op dit gebied gaan razend snel. We krijgen dankzij nieuwe technologieën steeds meer inzicht in onze gezondheid, steeds meer kennis. We vergoeden als ONVZ bijvoorbeeld ook de e-healthtoepassing Hartwacht, met deze app kunnen hartpatiënten zelf op ieder moment met een smartphone een hartfilmpje maken en dat naar de verpleegkundige doorsturen. Die kan dan meteen de situatie inschatten. Hij of zij hoeft niet meteen naar de cardioloog maar kan zelf zien of er wat ernstigs aan de hand is. Er is technisch veel mogelijk maar we moeten goed beseffen dat meer inzicht niet per definitie leidt tot meer levenskwaliteit. Wat moet iemand bijvoorbeeld met de wetenschap dat hij of zij een verhoogd risico loopt op een bepaalde ziekte? Waar wij als ONVZ erg op letten bij de innovaties die wij ondersteunen, is levert het kwaliteitswinst op? Wat is de meerwaarde voor de verzekerde? Gaat het om gezondheidswinst of juist praktisch: is het tijdbesparend? Zo proberen wij het kaf van het koren te scheiden.”

Op www.onvz.nl is onderaan op de homepage de korte film ‘Wat is het geheim van een goed leven’ te vinden. Meer informatie over wat ONVZ voor VO-ING-leden doet: www.vo-ing.nl.