Voorwoord

CEO ING Nederland
Vincent van den Boogert

Beste oud-collega’s,

Het is inmiddels enkele maanden geleden dat de schikkingsovereenkomst met het Openbaar Ministerie bekend werd gemaakt. Niet alleen in de media en de samenleving, maar ook bij collega’s en oud-collega’s zoals jullie, bracht dit veel commotie teweeg. Begrijpelijk want het is niet niks. Een serieuze boete, voor serieuze tekortkomingen over een serieus onderwerp.

In de afgelopen maanden heb ik met bijna tweeduizend collega’s en vele klanten gesproken door het hele land. Daar heb ik teleurstelling gehoord, maar vooral ook onbegrip. Hoe heeft dit zo kunnen gebeuren? Wat is er verkeerd gegaan? Gelukkig kan ik tijdens de gesprekken daar op ingaan en tekst en uitleg geven. Dat is ook nodig, want het is complexe materie en eenvoudige antwoorden zijn er simpelweg niet.

De overeenkomst die we hebben gesloten met het Openbaar Ministerie en de daarbij behorende boete zijn het gevolg van tekortkomingen in de uitvoering van ons beleid om financieel-economische criminaliteit te voorkomen. Dat is pijnlijk, spijtig en niet goed. Daar kan en wil ik niets aan afdoen. Belangrijk om te benadrukken vind ik echter wel dat er in alle onderzoeken geen enkel bewijs of indicatie is gevonden dat individuele medewerkers met opzet hebben meegewerkt aan witwassen of er zelf van hebben geprofiteerd.

Daarnaast is het ook niet zo dat er niets is gedaan. Integendeel. In de afgelopen jaren hebben heel veel collega’s een enorme hoeveelheid klanten gescreend, systemen verbeterd, dossiers aangelegd, meer dan 25.000 meldingen van verdachte transacties gedaan en is er van duizenden klanten afscheid genomen. Was dit alles voldoende? Was het goed genoeg? Het antwoord kan niet anders zijn dan ‘nee’.

"Een serieuze boete, voor serieuze tekortkomingen over een serieus onderwerp."

Het ligt echter in mijn aard om ook in moeilijke tijden het positieve te blijven zien. Ik grijp dit moment dan ook liever aan om verder te verbeteren. Elke fout is een kans om te leren. Elke serieuze tekortkoming een verplichting om te leren. Juist nu. Het staat buiten kijf dat we ons aan alle regels, richtlijnen en wetten moeten en willen houden. Niet alleen aan de letter daarvan, maar ook aan de geest. Dat is ons fundament. We nemen nieuwe maatregelen, maar we hebben al een hele tijd geleden een fors verbeteringstraject ingezet.


Soms word ik bevraagd over de ING-cultuur. Ik antwoord dan dat cultuur zich onder andere laat definiëren als ‘het gedrag van een organisatie als je onder druk staat’. Het is juist deze cultuur dat ons onderscheidt en trots maakt. Met vereende krachten problemen oplossen en met rechte rug iedere dag moeilijke vragen van klanten beantwoorden, onze dienstverlening verbeteren, klanten financieel fit maken en hen een superieure klantervaring bieden. Als individuele medewerker en met ruim 10.000 collega’s in Nederland.

Het is deze cultuur die we hebben meegekregen van onze oud-collega’s en willen doorgeven aan iedere nieuwe lichting.


Hartelijke groet,


Vincent van den Boogert

CEO ING in Nederland