“Wij empoweren
klanten om
zelf de juiste
financiële keuzes
te maken.”

Aldus Chiara Timmer-Westra,

van de stichting Financiële

Noodhulpverlening Personeel ING

Binnen ING ondersteunt en begeleidt de stichting Financiële Noodhulphulpverlening Personeel – vroeger bekend onder de naam Welzijnsfonds – bij het beheersbaar maken en zo mogelijk oplossen van de schuldenproblematiek van medewerkers én gepensioneerden. VO-ING belang in gesprek met Chiara Timmer-Westra, coördinator van de stichting.

Eén op de tien huishoudens in Nederland kampt met problematische schulden, bleek dit voorjaar. Voor de regering was dit aanleiding om met een actiepuntenbeleid de schuldenproblematiek aan te pakken. Ook bedrijven helpen hun eigen personeel om grip te laten krijgen op hun financiële situatie als ze de in problemen zijn geraakt. Werkgevers hebben daar ook baat bij. ING is zo'n werkgever. Chiara Timmer-Westra (41), coördinator van de stichting Financiële Noodhulphulpverlening Personeel (FNP) komt uit een echt ondernemersgezin in Heerjansdam, onder de rook van Rotterdam. Haar ouders hadden er verschillende supermarkten. Al jong werkte zij mee in het bedrijf. "Ik heb dus een portie ondernemerschap meegekregen en heb een hands-on mentaliteit. Toch ben ik rechten gaan studeren; eerlijk gezegd omdat ik niets anders wist en omdat de advocatuur mij wel spannend leek. Voor mijn scriptie kon ik niet zo gemakkelijk een afstudeeronderwerp vinden; ik vond veel thema's te saai en taai om uit te diepen en uit te werken." Vreemd genoeg, achteraf bezien, koos Chiara Timmer toen als onderwerp de Wet schuldsanering natuurlijke personen, niet wetende dat zij zich later nog met dit thema zou gaan bezighouden.


Reuring

"Eenmaal klaar met mijn studie ben ik in de advocatuur gaan werken; als juridisch medewerker met als doel de advocatenstage te gaan doen. Al snel kwam ik erachter dat er te weinig 'reuring' in de advocatuur was voor mij. Zaken kunnen dan wel inhoudelijk spannend of interessant zijn; op kantoor was het dat niet. Wat ik inmiddels wel wist, was dat wat ik zocht in een baan iets met mensen moest zijn. Ik wilde wat kunnen betekenen voor mensen die geraakt werden; op wat voor manier dan ook."

Bij toeval kwam ze terecht bij CNV Dienstenbond, waar zij het "ontzettend" naar haar zin had. Zij kreeg te maken met mensen die in hun bedrijf disfunctioneerden, voor wie hun baan op het spel stond: vaak leek er een verband te bestaan met verkeerde loopbaankeuze, problemen in de samenwerking met collega’s of problemen thuis. Maar Chiara miste ten slotte ook daar de reuring: "Het werk werd routine, ik had intussen drie kinderen en ik kreeg een ontembare behoefte om mijzelf verder te ontwikkelen. Die kans kreeg ik bij ING als secretaris klachtrecht. Hier kwam een en ander bij elkaar: procedureel en mensenwerk, een mooie combi."


Financiële noodhulpverlening

Het gaat dan om klachtprocedures over beoordelingen, ongewenste omgangsvormen en Sociaal Plan-zaken. Het meest interessant daarbij vindt Chiara de menskant; wat gebeurt er tussen mensen; hoe komt het tot een conflict en meer nog: op welke manieren kunnen die opgelost worden. Hoe kan zoiets in de toekomst voorkomen worden en wat kan de organisatie hiervan leren? "Na verloop van tijd kreeg ik de werkzaamheden voor FNP erbij. Het vormt dus een onderdeel van mijn werkzaamheden. Een niet al te groot onderdeel maar voor mij wel heel belangrijk en waardevol. Het kan zoveel voor mensen betekenen! Hiermee kun je echt het verschil maken en er zíjn voor mensen die hulp hard nodig hebben."

FNP heeft ten doel "het bevorderen van het welzijn van medewerkers en gepensioneerden, in het bijzonder het verlenen van hulp aan diegenen die in financiële problemen verkeren of dreigen te geraken." En dat dan in de ruimste zin van het woord. Chiara: "De stichting is ontstaan vanuit de gedachte dat je niet wilt dat mensen die bij een bank werken financiële problemen hebben. Je wilt dat medewerkers goed in hun vel zitten en zich op het werk kunnen focussen op hun taak. Het hebben van schulden zorgt er namelijk voor dat je continu zorgen hebt; dit komt de gezondheid van de medewerker niet ten goede en leidt tot energieverlies, verminderde productiviteit en mogelijk zelfs ziekte." De stichting geeft medewerkers weer mogelijkheden als ze onverhoopt zijn vastgelopen of in problemen dreigen te geraken.


Empowerment

De oorzaak van financiële problemen lijkt de laatste jaren te verschuiven. Waar in de crisis bleek dat er achterstanden waren ontstaan door een verkeerd uitgavenpatroon, lijkt het er nu meer op dat men niet in staat is om de rekeningen te betalen vanwege hoge vaste lasten of hoge zorgkosten. En dit soort betalingsproblemen zijn moeilijker op te lossen dan problemen die ontstaan door nalatigheid. Verandering in levensfase, zoals het krijgen van een kind, een echtscheiding of het overlijden van de partner lijken daarbij belangrijke oorzaken. Vanaf de oprichting draagt de stichting FNP bij aan de purpose van ING, namelijk empowering the people. (Empowerment is het gevoel controle over je eigen situatie te hebben, HN). Chiara: "Wij empoweren onze klanten om zelf de juiste financiële keuzes te maken. Dat willen we ook voor de medewerkers en gepensioneerden". FNP verricht haar activiteiten op basis van solidariteit; geld van de stichting wordt bijeengebracht door medewerkersdonaties en giften van gepensioneerden die door ING worden verdubbeld.

Hans Nijenmanting


Chiara Timmer (41) is getrouwd en woont met haar man, drie kinderen en poes Mappie in Schoonhoven.


Wat doet de Stichting Financiële Noodhulpverlening?
Enkele voorbeelden:

• Terminaal zieke gepensioneerde medewerker zocht hulp voor zijn vrouw in het geval dat zij na zijn overlijden in financiële problemen zou komen.

• Budgetcoaching voor gepensioneerde: verzoek was om tips te krijgen om € 6.500,- in te lopen op zijn kredietschulden ontstaan door o.a. creditcard en roodstanden.

• Gepensioneerde die advies vroeg hoe hij een onverwachte schuld moest afbetalen: er moest een flink bedrag aan de fiscus betaald worden naast een onverwacht hoge eigen bijdrage in thuiszorg na herindicatie. (Soms moeten er hoge kosten worden gemaakt voor thuiszorg of zorgartikelen aangeschaft worden; dat kan behoorlijk in de papieren lopen.)

• Budgetadvies gegeven aan gepensioneerde medewerker die maandelijks geld van zijn kinderen nodig had om rond te komen.


Meer informatie over de Stichting Financiële (Nood)hulp voor (oud) ING medewerkers: