Van de voorzitter

Afscheid
Gerard van Weerdhuizen

We nemen weer afscheid van een icoon: Gerard van Weerdhuizen. Veel van onze commissie- en bestuursleden hebben met hem samengewerkt in de afgelopen acht jaar. Maar mocht u dat genoegen niet hebben gehad dan heeft u Gerard vast wel aan de telefoon gehad.

Gerard is acht jaar geleden bij de toenmalige Vereniging Senioren ING (VSI) begonnen. Het was een onrustige periode midden in de financiële crisis. ING werd opgesplitst. Ook bestuurlijk was het onrustig bij de VSI. Daarnaast was de ‘workload’ van een vereniging met ruim 8000 leden niet gering. Besturen werd een dagtaak en als dat vrijwilligerswerk heet, vind je weinig vrijwilligers. Het toenmalige bestuur vond dat er veel teveel operationele taken bij het bestuur lagen. Het is niet mogelijk 7 dagen in de week 24 uur per dag de telefoon door vrijwilligers op te laten opnemen.


Secretaris Paul Barten wist een oplossing: hij kende iemand die parttime die taak wel op zich wilde nemen tegen een nader te bepalen vergoeding. En zo kregen we de eerste en enige zzp’er op ons ‘bureau’, die niet alleen de telefoon opnam, maar ook brieven en mails beantwoordde of ze doorstuurde om af te handelen. Ook werd Gerard webmaster, notuleerde hij vergaderingen en verzorgde hij de coördinatie van de uitgifte van ons kwartaalmagazine.

"Op vakantie ging de laptop mee, om bereikbaar te blijven voor leden"

Daarnaast moet zijn grote bijdrage genoemd worden bij de splitsing van VSI in de twee verenigingen VO-ING en VO-NN. Op vakantie ging Gerard zo weinig mogelijk en als hij wel op vakantie ging nam hij zijn laptop mee om binnenkomende mails te beantwoorden. Het ‘kantoor’ van VSI en later van de beide verenigingen VO-ING en VO-NN was eigenlijk nooit gesloten.

Maar dat is niet alles. De ledenadministratie werd door Gerard geautomatiseerd en op het secretariaat werd volop gebruik gemaakt van de nieuwste IT-toepassingen om onze leden sneller en beter te informeren.


In september hebben we afscheid van Gerard genomen en we hebben hem ontzettend bedankt voor het vele werk dat hij betaald maar vooral ook onbetaald, voor de verenigingen heeft gedaan. Gerard het ga je goed!


De werkzaamheden van Gerard worden overgenomen door Tom Kuyper die vanaf 1 augustus zijn secretariële diensten als secretaris gaat aanbieden. Elders in dit magazine kunt u meer lezen over Tom Kuyper.


Age Knossen

Voorzitter