De corona crisis biedt ook kansen

“In 2021 bieden we een volwaardig online programma met onderwerpen. Iedere week iets”

Met de uitbraak van de corona-epidemie kwam abrupt een einde aan allerlei bijeenkomsten van onze vereniging VO-ING. Maar al snel bleek dat veel onderlinge communicatie ook online mogelijk is. Met behulp van de on line applicaties MS-Teams en Mentimeter werden dit najaar de eerste digitale bijeenkomsten voor VO-ING leden georganiseerd. Was getekend Joop Teunissen van Manen en Frank Sukel van de commissie VO-ING Digitaal. Gaat er meer uit hun digitale koker komen?

Joop Teunissen van Manen (62) en Frank Sukel (64) zagen met de komst van corona een aanleiding om een digitale invulling te geven aan ‘activiteiten ten behoeve van de leden van de VO-ING. Overal ter wereld waren en zijn mensen door de lock down aan huis gekluisterd zowel zakelijk en privé. De pc , tablet of smartphone bood en biedt uitkomst om contact te houden met elkaar. Voor zover we het daarvoor al niet deden, leerden velen onder ons videobellen en online vergaderen. Joop: “Binnen onze vereniging hebben wij het initiatief genomen tot het vormen van een werkgroep digitaal om onze vereniging aan te laten sluiten bij deze ontwikkelingen. Inmiddels is de werkgroep omgezet in een commissie VO-ING Digitaal. Wij zijn kwartiermakers.” De landelijke en regionale bijeenkomsten van de VO-ING waren gericht op zowel gepensioneerden als werkende leden. Joop: “Dat waren er zo’n 50 in 2019 waarvan meer dan de helft binnen een dag was uitverkocht. De informatieve bijeenkomsten liepen altijd wat minder snel vol dan de uitstapjes en persoonlijke ontmoetingen.” En toen kwam corona… Joop: “Corona haalde een dikke streep door alle voor dit jaar geplande evenementen en activiteiten. Met MS Teams, Zoom en andere on line toepassingen bleek het niettemin goed mogelijk om goede alternatieve ledenbijeenkomsten te laten plaatsvinden in digitale vorm. Er bleek belangstelling te zijn voor interactieve en levendige ledenbijeenkomsten online. Ook online kun je met elkaar in verbinding blijven, naast de andere media zoals het magazine.” Worden alle evenementen voortaan online? Joop: “Welnee. We selecteren nu typen bijeenkomsten die zich juist ook lenen voor onlinekanalen. Je kunt namelijk fysieke evenementen niet zomaar vervangen door digitale. Als het meer om informatieoverdracht dan om het sociale ontmoeten gaat, zijn digitale bijeenkomsten een goed alternatief. We denken dat ook als we in ons land corona onder controle hebben gekregen, we de digitale evenementen zullen blijven organiseren naast alle andere fysieke bijeenkomsten. Hopelijk kunnen we die volgend jaar hervatten. Want het blijft de bedoeling om elkaar fysiek te ontmoeten. ” Frank: “Digitale bijeenkomsten zijn een welkome aanvulling. Denk aan de voordelen voor wie geen lange reizen wil maken, slecht ter been is of die om een andere reden de deur niet uit kan of wil.” Wat waren de ervaringen tot nu toe? Joop: In oktober en november stonden twee online informatiebijeenkomsten over het levenstestament op de agenda. Deze waren beide in een ochtend tijd volgeboekt met telkens 25 deelnemers. Er is om praktische redenen gekozen voor een maximum van 25 deelnemers. De meer inhoudelijke onderdelen van de avond - wat is een levenstestament en waartoe dient het - hebben we tevoren opgenomen; er zijn filmpjes van gemaakt. Zulke opnames zijn heel makkelijk voor de volgende bijeenkomsten; we hebben dan minder voorbereiding.” Frank: “Door de bijeenkomst vaker te organiseren, bereiken we makkelijker veel mensen. Wel moet er steeds iemand modereren. Er is ook wel veel werk aan het maken van de filmpjes - beeld en geluid. In de hard- en software daarvoor heeft de vereniging geïnvesteerd zodat we met goede kwaliteit werken.” Joop: “De vier online avondbijeenkomsten in oktober over ons pensioen en de vernieuwingen van het pensioenstelsel bleken ook een succes. We doen dus ervaring op en het blijkt aan te slaan. Dat geeft vertrouwen in de toekomst.” Komen er meer digitale bijeenkomsten? “Ja, we gaan het aantal opschroeven. Online informatiebijeenkomsten zijn immers betaalbaarder en makkelijker te organiseren dan vergelijkbare bijeenkomsten in een zaaltje met kopjes koffie. En ze zijn ook makkelijker herhaalbaar. Voor informatieoverdracht over bijvoorbeeld pensioenen en andere meer financiële onderwerpen zijn de on line bijeenkomsten een oplossing die prima voldoet. De deelname is bovendien gratis ” Frank: “Het is de roeping van de vereniging om de belangen van onze leden te behartigen en hen daarmee goed te informeren over pensioen en zorgverzekeringen. Dat zit als het ware in de jaarlijkse contributie. Maar een training of een cursus over kunst of films niet. Daaraan zijn wel deelname kosten aan verbonden.” En concreet? “We gaan jaarlijks ca vijftien verschillende online themabijeenkomsten organiseren”, aldus Joop, “bijeenkomsten over hypotheken, pensioenen, ziekteverzekeringen en dus onderwerpen die financieel gerelateerd zijn en die aansluiten bij de behoefte van de leden. Net als belangenbehartiging rond pensioen, updates in het nieuwe pensioenstelsel.” “Verder denken we aan entertainment, dus bijvoorbeeld quizzen”, zegt Frank, “maar je kan ook denken aan ‘In gesprek met… de voorzitter’ of over andere onderwerpen interactief communiceren met elkaar.” “We denken verder op termijn aan een archief met de films van de bijeenkomsten, zeg maar een eigen ‘uitzending gemist’. En we zouden fysieke bijeenkomsten kunnen gaan opnemen voor wie er niet bij kon zijn. We zitten nog in de fase van het verkennen dus”, aldus Joop. Wat wordt jullie taak als commissie? “Dat gaat over een combinatie van zelf landelijke online bijeenkomsten organiseren én de regionale activiteitenteams faciliteren om dit voor hun achterban te doen”, aldus Joop, “de kern blijft steeds informatieverstrekking over het relevante veld waarin de vereniging opereert in combinatie met elkaar digitaal ontmoeten. Daarnaast kun je denken aan amusement, bijvoorbeeld een quiz met prijzen. Dat zijn wat luchtiger onderwerpen. Ik denk dat heel wat leden gaan meedoen. Zeg maar bingo-online.” Of lezingen over een onderwerp, zoals over de onlangs verschenen serie van drie boeken over de geschiedenis van de ING bank en haar rechtsvoorgangers”, zegt Frank. Wat de volgende stap? “Nu experimenteren we live en we leren snel”, aldus Joop, “in 2021 bieden we een volwaardig programma met onderwerpen. Iedere week iets, is het streven. Als commissie organiseren we zelf iets of we faciliteren hiertoe de regio’s en de andere commissies.” Frank: “Digitale middelen zijn voor ieder in de vereniging die ervan gebruik wil gaan maken.” “Het gaat er nu om het digitale bewustzijn in de vereniging verder te ontwikkelen aldus Joop. Frank lachend: “We zijn net missionarissen die een digitaal geloof prediken.” (Ewald Wagenaar)