Kerst in coronatijd

Als ik dit artikel schrijf is het 22 oktober. Nederland is in de ban van corona. Het risiconiveau is “zeer ernstig”. We zijn nog één stadium verwijderd van een lockdown. Op dit moment nemen de besmettingen minder snel toe, hopelijk zet die ontwikkeling door en krijgen we een ommekeer. Nu dit blad in de digitale of fysieke brievenbus valt vlak voor de kerstdagen, weet je of we inmiddels op een lager risiconiveau zitten volgens de routekaart. Om de kerstdagen zonder thuisbezoekbeperkingen te kunnen vieren zou het risiconiveau naar “waakzaam” moeten gaan. Als bestuur van VO-ING gunnen wij jou dat van harte. Iedereen heeft een zwaar jaar achter de rug of je nu werkzaam bent op de arbeidsmarkt, zelfstandige bent of gepensioneerd. Persoonlijke contacten zijn een stuk minder frequent en bij veel ondernemers viel een (groot) deel van de omzet weg. Helaas hebben wij onze fysieke activiteiten in maart stop moeten zetten. Maar gelukkig is een aantal leden op het idee gekomen om dan digitale activiteiten te gaan organiseren. Je kunt er veel meer over lezen in dit magazine. Op deze wijze kunnen wij toch contact onderhouden en in een informatiebehoefte voorzien. In “gewone” jaren organiseren we jaarlijks tussen de 30 en 40 rayonbijeenkomsten. Het afgelopen jaar is dat nagenoeg allemaal weggevallen. We hebben dan ook minder kosten dit jaar. In overleg met de ledenraad hebben we besloten de contributie voor 2021 (eenmalig) met vijf euro te verlagen. Misschien een bescheiden bedrag, maar het is wel 20% van onze contributie inkomsten. Laten we verder hoopvol naar de toekomst kijken en met nieuwe energie het nieuwe jaar ingaan. Het is belangrijk om te benadrukken wat er nog wel mogelijk is in de anderhalvemeter-samenleving in plaats van te benoemen wat we allemaal gemist hebben dit jaar. Het herstel na een crisis kan heel snel gaan, zo is in het verleden te zien geweest. We gaan daar in 2021 het begin van zien. Ik wens je fijne kerstdagen toe en vooral een gezond 2021! Age Knossen, voorzitter