Voorwoord bestuur

PFI-project ‘Wij werken aan uw pensioen’

Als dit VO-ING-magazine u bereikt, hebben wij ons advies uitgebracht aan het bestuur van het Pensioenfonds ING (PFI) om van de zes pensioenregelingen terug te gaan naar één. Hoe ons advies gaat luiden is bij het schrijven van dit artikel nog niet bekend.

Even terug in de historie. Die zes pensioenregelingen zijn het gevolg van het feit dat wij gewerkt hebben bij een “fusiebedrijf”. Bijna ieder onderdeel van ING, denk aan Postbank, NMB, Nationale-Nederlanden, WestlandUtrecht Bank en anderen brachten hun eigen pensioenregeling in bij PFI. En binnen iedere regeling zijn er nog talloze pensioensoorten, bij elkaar opgeteld een 200-tal.

U hebt er alles over kunnen lezen in de Pensioenspecial die PFI in september 2019 naar alle deelnemers heeft gestuurd.


Te complex. Het is begrijpelijk dat het bestuur van PFI op een gegeven moment heeft gezegd dat dit veel te complex is geworden: zes pensioenregelingen en 200 pensioensoorten. Met de regelmaat van de klok worden namelijk door de rijksoverheid en de toezichthouders veranderingen afgekondigd die in al deze regelingen en pensioensoorten moeten worden verwerkt. En om dat goed te doen, mede gezien de frequentie van het aantal wijzigingen, is dat geen kleinigheid en zeer arbeidsintensief.


Vertegenwoordigers van VO-ING en dan met name onze specialisten uit de Pensioencommissie zitten maandelijks al vanaf januari dit jaar met de leiding van het project ‘Wij werken aan uw pensioen’ rond de tafel om “de vinger aan de pols te houden”.


Geen waardevermindering. Formeel hebben wij als vereniging van oud-werknemers geen (wettelijke) rol bij dit project. Pensioenen zijn namelijk een zaak van vertegenwoordigers van de werkgevers en werknemers. Maar omdat wij samen met de vereniging van oud-medewerkers van Nationale-Nederlanden bijna 10.000 deelnemers vertegenwoordigen, worden wij terecht door PFI als een belangrijke partij gezien.

Wij begrijpen als VO-ING de ratio achter deze verandering om het “toekomstig verandervermogen van PFI”, zie hiervoor, te verbeteren. Het gaat echter om de wijze waarop de veranderingen vorm krijgen.

Het is goed om te weten dat er voor bijna 70% van de deelnemers niets veranderd, zij zitten al in de regeling “Basisregeling Pensioen 65”.

Verder mag deze verandering geen waardevermindering van het pensioen veroorzaken. Bestuurslid en lid van de Stuurgroep Vandana Doekhie stelt in de Pensioenspecial: “Ik kan verschillende zaken aanwijzen waar we royaal verder gaan dan strikt genomen noodzakelijk is”.

Daarnaast wordt de flexibiliteit om eerder of later met pensioen te gaan sterk vergroot. Verder is het voor PFI mogelijk om de Pensioenplanner, waar u op ieder moment inzicht kunt krijgen in uw pensioen, vanaf medio volgend jaar sterk te verbeteren.


Overuren. Maar er zijn natuurlijk meer wijzigingen die het gevolg zijn om van zes regelingen terug te gaan naar één. De Pensioencommissie van VO-ING (en tevens van VO-NN) maakt op dit moment overuren om de belangrijkste wijzigingen te beoordelen en om het bestuur van VO-ING van een goed advies te voorzien. Het bestuur van het Pensioenfonds heeft ons namelijk gevraagd per 1 december 2019 advies uit brengen. In december zullen wij het publiceren op onze website.

Heeft u nog vragen over uw persoonlijke situatie dan kunt u contact opnemen met het Pensioenloket van PFI
(telefonisch 088-1163011 of per mail: wijwerkenaanuwpensioen@pensioenfondsing.nl). Vermeld altijd wel uw klantnummer.


Het einde van het jaar nadert. Alhoewel de discussies zowel binnen VO-ING als in de media vaak over pensioenen zijn gegaan, zijn er belangrijker dingen in het leven. Als het december is, staan we daar nog meer bij stil dan in andere periodes. Levensgeluk, maar ook eenzaamheid, echtscheiding en het verlies van dierbaren. Dat zijn zaken die het materiële verre overstijgen.

Met de kerstdagen en het nieuwe jaar voor de deur zijn dat momenten om terug én vooruit te kijken. Wij wensen u en degenen die u dierbaar zijn hele goede en fijne dagen!

Age Knossen (voorzitter VO-ING)


PS Voor de volledigheid willen wij benadrukken dat het voorstel om te komen tot één pensioen­regeling bij PFI niets te maken heeft met de discussie in de media over mogelijke pensioen­kortingen, de rekenrente en (het ontbreken van) indexering bij een aantal pensioenfondsen.

Nieuwe leden

In de afgelopen periode zijn 14 oud-collega’s lid geworden van de VO-ING. Hierbij worden zij van harte welkom geheten bij onze vereniging.

Mevrouw E.M Lebesque, Amsterdam

De heer G.J. Wempe, Santpoort

De heer J.J.M.TH. Noteborn, Martenslinde - Bilzen

De heer D.W. Piersma, Sommelsdijk

De heer J.J.G.M. van Hellenberg Hubar, Nieuwegein

De heer A.J.W.M. Berben, Amsterdam

De heer S. Hodel, Wormerveer

De heer M.H. Knul, Kampen

De heer M.M.M. Hoedemakers, Heemstede

Mevrouw M.H. Baas, Middelstum

Mevrouw A.J.W.M. Wielaert, Amsterdam

De heer J.J.M. Bijvoet MBA, Kortenhoef

Mevrouw S.A.M. van den Hoven, Kaatsheuvel

De heer C.C.A. kurvers, Sint-oedenrode

In memoriam

De vereniging is voor haar mutaties in het ledenbestand afhankelijk van de informatie van de leden zelf. En in geval van overlijden van informatie hierover van de nabestaanden. Het komt voor dat we wél een overlijden doorkrijgen maar niet de overlijdensdatum. De volgende leden zijn ons in de achterliggende periode ontvallen.

De heer P.A.M. Verschuren, Oss

Mevrouw M.J. van Oijen, Oss

De heer H.J.C. Brinksma, Zevenaar

De heer W.J.H. Kip, Arnhem

Mevrouw N.J.M. Giero-Dings, Valkenswaard

De heer J.J. Glavimans, Hoogland

Mevrouw T.L. Hoestlandt, Amsterdam

De heer F.J. Geway, Nijmegen

De heer A.E.H. Houtman, Bergen Nh

Mevrouw C.C. Meyneken, Amsterdam

Mevrouw M.T. Zorn-Schiks, Voorburg

De heer W.D. Crama, Alphen aan den Rijn

Mevrouw P.E.T. van der Linden-Seerden, Eindhoven

Mevrouw J.A. Oosterom, Zeist

Mevrouw L.J. van Dam-Pasman, Nijmegen

Mevrouw C. Mopman, Utrecht

De heer T.J. Hommes, Gieten

De heer A. Mink, Naarden

De heer C.G.J. van Meel, Alfaz Del Pi

Mevrouw Th. Jans, Amsterdam

De heer K.P. Jouwersma, Feanwalden

Mevrouw G. Kroneman-Veldman, Lelystad

De heer J.G. Koopman, Alphen aan den Rijn

Mevrouw H.E. van den Brink-du Pree, Barneveld

Wij wensen de nabestaanden veel kracht bij het verwerken van dit verlies.