Kandidaten gezocht voor een geweldige job

Tussen alle aandacht voor pensioenen door gaat de dynamiek van onze vereniging gewoon zijn eigen gang. Terwijl in de zomer een in onze polder gedragen (voorlopig) pensioenakkoord op tafel kwam te liggen, ging de verkiezingscommissie voor ledenraadsverkiezing van 2020 van start.

De boodschap van deze commissie leest u in deze editie: denk eens na of u uw rayon in de ledenraad zou willen vertegenwoordigen. Enkele ledenraadsleden vertellen over hun ervaring als ledenraadslid. Wat vele en andere ledenraadsleden zeggen komt erop neer dat ze eigenlijk een geweldige job hebben omdat je met zoveel mensen contact hebt en je het verschil kan maken.

En de pensioendynamiek? Wat zegt PFI over het landelijke pensioenakkoord en de gevolgen voor de deelnemers? Kende u het megaproject ‘Wij werken aan uw pensioen’ al van PFI? De ca 200 pensioenvarianten worden met elkaar in lijn gebracht zónder dat ook maar één deelnemer waardevermindering zal ervaren. Onze vereniging praat intensief mee bij PFI in de speciale projectgroep.

Dat en meer - zoals weer boeiende interviews en verslagen van bijeenkomsten - vindt u in deze editie.

Veel leesplezier gewenst en misschien tot ziens als kandidaat-ledenraadslid!

De redactie