Inhoud

Pagina 3

Vooraf

Pagina 4

Kort nieuws

 • Voorwoord bestuur: PFI-project ‘Wij werken aan uw pensioen’
 • Overleden en nieuwe leden

Pagina 5

Evenementen

 • Dagje bourgondisch Zeeuws-Vlaanderen
 • Bij de beesten af in Artis en Micropia
 • Met boot, oldtimerbus en stoomtrein naar de Hoogovens
 • Op bezoek bij het koloniaal-militaire verleden in Bronbeek

Pagina 6

Uw belang

 • Pensioenakkoord raakt PFI-pensioenen nauwelijks
 • Commissie Pensioenen: PFI-project “Wij werken aan uw pensioen”.
 • Uit het PFI-verantwoordingsorgaan: deelnemers willen geen hoger risicoprofiel

Pagina 7

Uw belang

Commissie SEB:

uw zorgverzekering in 2020

Pagina 8

Ledenraads-verkiezing

 • Bestuur, ledenraad en commissies bijeen
 • Huidige ledenraadsleden over hun taak
 • Wat zeggen andere ledenraadsleden over hun werk?
 • Oproep

Pagina 9

Mijn herinnering

Oud-NMB’er Dick Hellegering over de jaren negentig

Pagina 10

Uit het archief

Opkomst van de Geldmaat