Van oud naar nieuw

Op weg naar een nieuwe bestuursperiode

Na een zittingsperiode van vier jaar is de ledenraad van de VO-ING op 15 juli voor de laatste keer in vergadering bijeengeweest. Deze vergadering stond voornamelijk in het kader van terugblikken. Wat hebben we goed gedaan is zijn er nog zaken voor verbetering vatbaar?

De leden constateerden dat er in de afgelopen vier jaar een vruchtbare samenwerking is geweest met het bestuur van de vereniging. In een open dialoog heeft de ledenraad samen met het bestuur het beleid kunnen bepalen en controleren. Activiteitenteams Met grote tevredenheid kunnen we stellen dat de activiteitenteams een grandioze prestatie hebben geleverd. Door hun tomeloze inzet zijn ze erin geslaagd jaarlijks tussen de 30 en 40 activiteiten te organiseren. Op het gebied van cultuur, stadswandelingen en boottochten alsook busreizen naar de VW fabrieken in Duitsland voor elk wat wils en het merendeel was in no time volgeboekt. Chapeau! Nieuwe ledenraadsleden Aan het einde van de periode heeft een aantal ledenraadsleden aangegeven niet meer beschikbaar te zijn voor een nieuwe periode van vier jaar. Een oproep in het magazine en op de site heeft voldoende kandidaten opgeleverd om deze vacatures te kunnen vervullen. In twee rayons waren meer kandidaten dan zetels, waarop daar verkiezingen zijn gehouden. Op de site van de VO-ING en in de vorige uitgave van het VO-ING Belang kunt u de nieuwe samenstelling van de ledenraad terugvinden. Aansluitend op de laatste vergadering van de ledenraad in de oude samenstelling heeft de nieuwe ledenraad acte de présence gegeven. Onder leiding van gespreksleider Peter Barneveld, is deze nieuwe ledenraad officieel geïnstalleerd. In een voorstelrondje vertelden alle leden iets over zichzelf, per slot van rekening gaan we weer vier jaar met elkaar verder en is het wel zo fijn iets van iemands achtergronden te weten. Uit dit voorstelrondje blijkt dat met de komst van zeven nieuwe leden de kwaliteit en de diversiteit van de Ledenraad blijft gehandhaafd. Wel is het jammer dat het aantal vrouwen in de raad niet is toegenomen. Zaten er in de vorige raad nog drie dames, nu is de teller bij twee blijven steken. (Willem Jan van Munster, voorzitter Verkiezingscommissie, secretaris bestuur)

Een nieuw bestuur

Op 15 juli is de nieuwe ledenraad, ons hoogste orgaan, voor het eerst bijeengeweest. Eén van de agendapunten was een nieuw bestuur te kiezen. Het oude bestuur had zich opnieuw kandidaat gesteld. Zij werden bij acclamatie herkozen.

Willem Jan van Munster

Pieter Pouwels

Frank Sukel

Rene Toorenburgh

Age Knossen

Het nieuwe bestuur heeft de taakverdeling ongewijzigd gelaten. Het voordeel van een herverkiezing is dat je een ingewerkt team hebt dat bovendien vertrouwd is met het takenpakket. Binnenkort gaan we “de hei op” om een meerjarenplan te maken. Dat zou een tweejarenplan kunnen zijn, om halverwege de bestuursperiode een vervolgplan te maken voor de laatste twee bestuursjaren. Eveneens moeten we nadenken om met een rooster van aftreden te gaan werken. Het voordeel van een rooster van aftreden is dat niet iedereen gelijktijdig vertrekt als bestuurslid, maar dat opvolgers (m/v) ingewerkt kunnen worden. De maximale bestuursperiode is acht jaar, hetgeen zou betekenen dat in deze bestuursperiode al mutaties plaats kunnen gaan vinden. Maar voorlopig gaan de volgende vijf bestuursleden van start:

  • Willem Jan van Munster, secretaris
  • Pieter Pouwels, penningmeester
  • Frank Sukel, coördinator regionale activiteitenteams
  • Rene Toorenburgh, coördinator regionale activiteitenteams

Als we de contouren van ons meerjarenplan gereed hebben, gaan we deze met de ledenraad bespreken, waarop we in het laatste nummer van VO-ING Belang van dit jaar uitgebreid zullen terugkomen. (Age Knossen, voorzitter)