Een nieuwe bestuursperiode

Boven deze column had ook kunnen staan “Een nieuw bestuur”, maar toch heb ik voor bovenstaande titel gekozen omdat het zittende bestuur door de nieuwe ledenraad is verzocht nog een termijn van vier jaar aan te blijven. In de vorige editie van het ledenmagazine kun je kennis nemen van de uitslag van deze verkiezingen en de samenstelling van het bestuur. Mede om die reden heb ik mij voor een tijdelijke periode beschikbaar gesteld als nieuwe voorzitter. Dit heeft te maken met het feit dat de groei van de vereniging de komende jaren vooral van nog niet gepensioneerde collega’s moet komen en daar hoort ook een voorzitter bij uit die leeftijdsgroep. Voor de bestuursoverdracht hebben we onszelf de spiegel voorgehouden. Veel hebben we samen met de activiteitenteams, ledenraad en de verschillende commissies kunnen realiseren, maar één ding hebben we niet gehaald en dat is een ledental van zesduizend. Daar gaan we in de komende bestuursperiode een nieuwe gooi naar doen. Ons voormalige moederbedrijf ING wil ons daarbij helpen. We hebben met de directieleden van ING, Ruud van Dusschoten en Maarten van Beek, een nieuwe intentieovereenkomst afgesloten. ING wil ons materieel, om de contributies laag te kunnen houden, en immaterieel steunen. Denk bij het laatste bijvoorbeeld aan een verdere verbetering van onze website of assistentie bij ledenwerfacties. Daartegenover hebben wij ING een aantal mogelijkheden aangereikt hoe wij onze ambassadeursrol voor (het merk) ING willen en kunnen invullen. Een volgende keer meer daarover. Age Knossen, voorzitter VO-ING