Inhoud

Pagina 3

Voorwoord

Pagina 4

Nieuwe ledenraad

  • Van oud naar nieuw
  • Een nieuw bestuur

Pagina 5

Uw belang

COMMISSIE PENSIOENEN

  • Wat is nieuw aan het nieuwe pensioenstelsel?
  • Tussenstand project “Wij werken aan uw pensioen”

SEB

  • Wonen in de toekomst
  • Doorstroming op de woningmarkt

PFI

  • Waarover gaat het jaarplan 2020 van VO-PFI?

Pagina 6

Interview

Cees van Oosterom: “In het begin dacht ik dat het wel over zou gaan”

Pagina 7

Uit het archief

Bedrijfslichaamlijke Opvoeding: gymnastiek achter het bureau

Pagina 8

Mijn drive

Het nieuwe ledenraadslid Jan de Graaf

Pagina 9

Mijn herinnering

Reis naar Praag

Pagina 10

Kort nieuws

  • KO voor Hans de Vries uitgereikt
  • Ed Carper Vinoloog van het Jaar 2020
  • Nieuwe leden en in memoriam

Pagina 11

Waar werkt zij nu

Drie ex-ING’ers gingen in de uitvaartbranche werken