De nieuwe ledenraad…..

daarvoor zoeken we jou!

Iedere vier jaar kiezen we een nieuwe ledenraad. In het voorjaar van 2020 vinden de nieuwe verkiezingen plaats. De ledenraad van VO-ING is het “parlement” dat het bestuur controleert. De ledenraad telt op dit moment zeventien leden en zij worden gekozen door de leden van VO-ING, gesplitst in de zeven rayons waarin we Nederland verdeeld hebben.

Als lid van de ledenraad vervul je een belangrijke rol binnen de vereniging, want de ledenraad is het hoogste orgaan. Het is niet alleen het toezicht op het bestuur, want als vertegenwoordiger van je rayon kun je met nieuwe initiatieven komen. Je praat mee over pensioenen, (zorg)verzekeringen en andere onderwerpen die met persoonlijke financiële zaken te maken hebben. Maar ook kwesties op sociaal gebied houden ons bezig. Het tijdsbeslag is beperkt. In deze ledenraadsperiode vergadert de ledenraad vier keer per jaar met het bestuur.

Daarnaast ben je soms gastheer bij activiteiten die we organiseren in jouw rayon op cultureel, architectuuraal, museaal of sportief gebied om de belangrijkste te noemen. Ieder rayon heeft een enthousiaste groep vrijwilligers die de organisatie hiervan voor zijn rekening neemt.

Moet je kennis hebben van al deze (financiële) onderwerpen? Als je dat hebt is dat meegenomen, maar enthousiasme vinden we veel belangrijker!

Bij al deze evenementen kom je je ex-collega’s tegen, met wie je vaak heel veel hebt meegemaakt en met wie je zaken kunt delen en zo een bron van nieuwe inspiratie kan zijn.

Wij zijn een vereniging van gepensioneerden én niet-gepensioneerden. Het aandeel

niet-gepensioneerden is groeiende. Wij willen dit graag terugzien in de nieuwe ledenraad. Immers, de ledenraad moet een goede afspiegeling zijn van ons ledenbestand.

Volg de informatie over de verkiezingen in de komende kwartaalmagazines en op de website, en lees hoe je je straks kandidaat kunt stellen. Het zou geweldig zijn als jij straks in de nieuwe Ledenraad wilt plaatsnemen.


Age Knossen, voorzitter VO-ING