Golf met korting mee met de Oranje Leeuw

Om golf als sportieve activiteit bij de leden van de VO-ING te promoten hebben VO-ING en de ING Golfvereniging Oranje Leeuw Golf (OLG) de handen ineen geslagen. VO-ING-leden kunnen met een lidmaatschap van OLG op 22 verschillende banen in Nederland met grote korting golfen.

Wie nu meteen de golfbaan op wil, betaalt voor maximaal 22 keer golfen in 2019 slechts €112,50 (tarief 65+) of €175 (tarief 65-). Daarnaast is een OLG-lid ook lid van de ING-personeelsvereniging De Oranje Leeuw voor €15 per jaar. Op dezelfde voorwaarden kan een partner ook lid worden van OLG.

Ter vergelijking: een gemiddelde golfbaan rekent €60 voor een 18-holesronde. Leden van VO-ING genieten dus veel voordeel door te golfen bij de Oranje Leeuw Golf. Voor beginnende OLG-golfers bieden deze banen bovendien leuke lespakketten, waarmee ze in korte tijd klaar zijn om de baan op te gaan. Ook voor wie al lid is van een golfclub is OLG interessant, want hiermee ontstaat de mogelijkheid om op 22 andere banen te golfen, eventueel met introducés voor een sterk gereduceerd tarief. OLG organiseert diverse feestelijke toernooien en zelfs een meerdaagse buitenlandreis (dit jaar naar Zweden).

Meer info op de website van de Oranje Leeuw, via golfbestuur@deoranjeleeuw.nl.

Klik op deze link voor het lidmaatschap van de ING-personeelsvereniging De Oranje Leeuw.

(René Toorenburgh)

OPROEP: kandidaten gezocht voor de ledenraad

Grote gebeurtenissen werpen hun schaduw vooruit. Zo ook bij de VO-ING. Medio 2020 loopt de zittingstermijn af van de huidige ledenraad van onze vereniging. Achter de schermen is men al druk bezig om de verkiezing te organiseren. Maar om te kiezen hebben we natuurlijk kandidaten nodig.

De Ledenraad is het hoogste orgaan binnen de vereniging, zij benoemt de leden van het bestuur, controleert het bestuur en heeft een besluitvormende stem. Bijvoorbeeld bij de goedkeuring van de jaarrekening, het jaarplan voor het daarop volgende jaar, een wijziging van de statuten en het vaststellen van de hoogte van de contributie. Het is te vergelijken met de Tweede Kamer die de regering controleert.

Wie zoeken wij? Wij zoeken mensen die actief willen meewerken, meedenken en meebeslissen over met name belangenbehartiging bij de voormalige werkgever, pensioenfondsen, enz. Maar die natuurlijk de contacten met de leden in zijn of haar rayon willen onderhouden.

Wat wordt verwacht van kandidaten voor de Ledenraad? Van de leden van de Ledenraad wordt verwacht dat zij de mening van de leden van de vereniging in hun rayon vertegenwoordigen, initiatieven nemen in het belang van de leden en terugkoppeling geven aan de leden in hun rayon.

Van de leden van de Ledenraad wordt ook verwacht dat zij voorstellen van het bestuur inhoudelijk beoordelen en daarover beslissingen nemen.

Verder zullen zij zich moeten verdiepen in de fi nanciën van de vereniging, de begroting goedkeuren en het bestuur na afl oop van een jaar decharge verlenen.

Leden van de Ledenraad worden voor een termijn van vier jaar benoemd. Verwacht wordt dat de Ledenraad minimaal tweemaal per jaar bijeenkomt. De reiskosten worden vergoed. Voelt u zich betrokken bij de VO-ING en kunt u zich vinden in het profiel van een lid van de ledenraad, in het komende magazine komen wij uitgebreid terug op de verkiezingen en hoe u zich daarvoor kunt aanmelden.

(Willem Jan van Munster, voorzitter Verkiezingscommissie)

Positieve resultaten uit enquête over
kwartaalmagazine VO-ING Belang

Medio 2018 hebben de beide verenigingen VO-ING en VO-NN besloten dat de bestaande kwartaalmagazines digitaal uitgebracht zouden gaan worden. Er bleef nog wel een papieren versie bestaan, bestemd voor de leden die niet over internet beschikken. Bij de introductie is afgesproken dat na een jaar een enquête onder de leden (en lezers) zou worden gehouden over de tevredenheid over het digitale magazine. De uitkomsten hiervan geven aan dat ontvangers over het algemeen zeer tevreden zijn over de uitgaven.

De enquête is alleen onder de digitale lezers gehouden. Ongeveer 15% van de digitale lezers heeft de enquête ingevuld. Dezelfde enquête is gelijktijdig onder zowel de lezers van de magazines VO-ING Belang als van VO-NN Belang uitgezet. De resultaten zijn niet gesplitst. Denkbaar was geweest dat er twee aparte enquêtes zouden zijn gehouden, immers de verenigingen functioneren vanaf 2016 los van elkaar, dit had mogelijk nog een verdieping van de resultaten gegeven. In absolute aantallen zijn 1050 enquêtes terugontvangen. Gezien de ledenbestanden van beide verenigingen zullen de VO-ING-leden van deze 1050 ongeveer 700 enquêtes hebben ingevuld. De enquête kan daarmee als representatief worden beschouwd.


Belangrijkste resultaten

Om met het belangrijkste resultaat te beginnen: 81% van de lezers waardeert het digitale magazine als goed tot zeer goed.

Verder wordt het blad goed gelezen: 80% van u leest het magazine (bijna) altijd. Van deze trouwe lezers, leest 60% alle of het grootste deel van de artikelen en rubrieken.

De tijd die u lezend doorbrengt varieert, maar 67% van u leest minimaal 10 minuten of meer in het magazine. Verder is iedereen het eens met de stelling dat het kwartaalmagazine VO-ING Belang u informeert over actuele ontwikkelingen in en rond de vereniging en belangenbehartiging. Verder is 76% van de lezers de mening toegedaan dat het blad een goed platform is voor discussie en meningen.


Waardering verschillende onderdelen in het kwartaalmagazine VO-ING Belang

Het kwartaalmagazine bevat verschillende rubrieken waaronder interviews met oud-collega’s, rapportages over evenementen, interviews met leden, voorwoord, de agenda met bijeenkomsten en verenigingsnieuws om er maar een aantal te noemen. Alle rubrieken en artikelen scoren een (ruime) voldoende.

Opvallend is dat “onze Burgerlijke stand”, waarin de nieuwe leden en de overledenen worden genoemd, het meest wordt gewaardeerd. Verenigingsnieuws waaronder nieuws uit de commissies (Pensioenen, (zorg)verzekeringen), scoort eveneens goed. Interviews en de agenda met bijeenkomsten voorzien ook in een behoefte.


Vormgeving en fotografie

Over de vormgeving van het blad zegt de helft van de ondervraagden dat ze de leesbaarheid waarderen en ruim een derde van de ondervraagden noemt de toegankelijkheid van het ledenblad als pluspunt. De dertien digitale pagina’s wordt door vrijwel alle onderzochte leden als goed beoordeeld. Twee derde van hen noemt de kwaliteit van de foto’s en illustraties goed en een derde voldoende.


Individuele opmerkingen

Wij hebben van de respondenten nog een aantal suggesties gekregen voor toekomstige onderwerpen. Omdat het individuele opmerkingen zijn is het lastig te bepalen of dit door meerdere lezers wordt gedeeld. Toch noemen wij er een paar omdat deze meerdere keren zijn genoemd.

• Meer aandacht voor toekomstige ontwikkelingen in de financiële wereld.

• Meer informatie over actuele belangenbehartiging: pensioenen en wat de vereniging daarvoor doet. Impact pensioenakkoord

op ons pensioenfonds en onze pensioenen. Nieuws uit het Verantwoordingsorgaan van het pensioenfonds. Opgave personeelskortingen e.d.

• Werkende leden meer aandacht en ruimte geven in het magazine.

• Meer zaken die interessant zijn voor ouderen: (leven)testament, gebruik overwaarde woning, apps voor deze doelgroep.

• Interviews met leidinggevenden bij ING. Geef de afdeling Communicatie een vaste rubriek met actueel nieuws over ING (beleid, producten, markten, (re)organisatie).

• Historische rubriek over ontstaan en ontwikkeling van de bank gelardeerd met interviews van betrokkenen uit die periode.

• Nieuwe leden en overlijdensberichten graag actueler.

• Meer diepte in de berichtgeving.

• Suggesties voor invulling vrije tijd.

• Kortingsmogelijkheden voor bijvoorbeeld vakantie en stedentrips.

• Voorkeur om het magazine op papier te ontvangen.

• Meer informatie uit bestuur- en ledenraadsvergaderingen.

(Redactie VO-ING Belang en bestuur VO-ING)

Agenda

Zie www.vo-ing.nl voor een actueel overzicht van evenementen die door de vereniging worden georganiseerd.

Wees er snel bij want het maximum aantal deelnemers is dikwijls beperkt.

Nieuwe leden

In de afgelopen periode zijn 32 oud-collega’s lid geworden van de VO-ING. Hierbij worden zij van harte welkom geheten bij onze vereniging.

De heer K.J. Hoogendijk, Nieuwegein

Mevrouw A.F. Wiersma, Oudehaske

De heer D.C. van Male, Amstelveen

De heer E.D. Hidding, Wagenborgen

De heer A. Wenneker, Bemmel

Mevrouw M. Wenneker-te Winkel, Bemmel

De heer J.W. Biemans, Nijmegen

Mevrouw C. Jongeneel, Naarden

Mevrouw M.P.C. Herijgers, Amsterdam

De heer N. Chandrangam, Castricum

De heer J.J.L.M. Knapen, Venlo

Mevrouw A.H. Lesman-Schuitemaker, Lelystad

De heer A. Rijs, Heiloo

Mevrouw A. Stilma, Mantgum

Mevrouw M.H.J Willemsen-Schuurmans, Nijmegen

Mevrouw J.M. Landheer-Ost, Drachten

De heer J.P. van der Scheer, Seroe Colorado

Mevrouw R. J. H. M Poldervaart, Maastricht

De heer W.M.M. Korrel, Nederhorst den Berg

De heer R.A.W. Pool, Purmerend

De heer J. van der Burg, Almere

De heer R.R. Hemmes, Voorschoten

De heer E.M.C.T. van Ooijen, Almere

Mevrouw I.C.G. van Wijk, Amsterdam

Mevrouw C. Beckeringh, Den Haag

Mevrouw C.W. Van der Bruggen-Vlug, Koog a/d Zaan

De heer G.C.J.M. van Dongen, Oosterhout

De heer P.J. Gerritsen, Heemskerk

Mevrouw N. Koers, Zoetermeer

Mevrouw J.J. Melsen, Hoogvliet

De heer J.J. Otten, Blokker

De heer H. Paul, Heerhugowaard

In memoriam

De vereniging is voor haar mutaties in het ledenbestand afhankelijk van de informatie van de leden zelf. En in geval van overlijden van informatie hierover van de nabestaanden. Het komt voor dat we wél een overlijden doorkrijgen maar niet de overlijdensdatum. De volgende leden zijn ons in de achterliggende periode ontvallen.

Mevrouw R.J. Groote Woortmann-Cramer, Amsterdam

De heer H. Hartsema, Wildervank

De heer J.F. Jansen, Drachten

De heer M.G. Jongerius, Utrecht

Mevrouw P.A.C.M. de Klerk-de Wit, Rotterdam

De heer J.J. Lasschuit, Weesp

De heer R.A. Laurens, Bussum

Mevrouw A.M. Moes, Amsterdam

Mevrouw J. Schothans-Poelakker, Nijverdal

Mevrouw G.G. Slot-de Jong, Den Helder

De heer A. Snijder, Swifterbant

De heer N. de Swart, Dordrecht

De heer P. Vink, Alphen Aan Den Rijn

Mevrouw M. Wimmenhoeve, Driebergen-Rijsenburg

De heer N. Zonneveld, Amsterdam

Wij wensen de nabestaanden veel kracht bij het verwerken van dit verlies.

In memoriam Stefan Dalinghaus


Met grote verslagenheid hebben wij kennis genomen van het veel te vroege overlijden van ons oud-ledenraadslid Stefan Dalinghaus. Hij stierf op zondag 25 augustus en werd 53 jaar. 

Na zijn commerciële opleiding ging Stefan aan de slag bij Nationale-Nederlanden als accountmanager Levensverzekering en Pensioen voor het intermediair. Daarna werd hij teamleider Schade Premie Acceptatie voor particulieren in Rotterdam. Een van de laatste functies in zijn ruim 22-jarige carrière was rayondirecteur Sales in regio Noordwest en later Noordwest en West-Nederland. De laatste vijf jaar was Stefan werkzaam bij de Hogeschool van Amsterdam aan de Faculteit Business & Economie.

Daarnaast was Stefan zeer actief bij tennisvereniging LTC Eindenhout in Haarlem. Daar bekleedde hij de afgelopen jaren diverse functies waaronder het voorzitterschap. Hij was de drijvende kracht achter de Commissie Recreatie Tennis.

Wij herinneren ons Stefan als een gedreven, betrokken en aimabele collega en ledenraadslid.

Onze gedachten gaan uit naar zijn vrouw Angeline en zijn kinderen Maaike, Sven en Sjoerd.

Bestuur VO-NN