Alles lijkt anders...

Als u dit magazine in de (digitale) brievenbus krijgt zijn we ruim drie maanden verder met de coronacrisis. Een crisis die een zware tol eist. Er zijn helaas veel slachtoffers van deze pandemie te betreuren en maatschappelijk en economisch zijn de gevolgen ingrijpend. Hopelijk is er binnen afzienbare termijn een vaccin dat uitzicht biedt op het onder controle krijgen van dit virus. Als VO-ING proberen wij ons zoveel mogelijk aan te passen aan de voorlopige realiteit van de anderhalvemeter samenleving. Als bestuur en ledenraad vergaderen wij op afstand met een videoverbinding. Ook de belangenbehartiging bij ING Bank, Pensioenfonds ING (PFI) en de (zorg)verzekeraars vindt zoveel mogelijk doorgang. Het is wennen aan deze nieuwe werkelijkheid, maar ze functioneert. Op deze wijze heeft de ledenraad het jaarverslag en onze jaarrekening 2019 goedgekeurd. De activiteitenteams hebben in 2019 heel veel activiteiten georganiseerd met ongeveer 2000 deelnemers. Een record. Mede dankzij de bijdrage van ING konden we 2019 met een klein batig saldo afsluiten. We hebben vergevorderde plannen om eveneens een paar proeven te doen om met kleine groepen leden videobijeenkomsten te beleggen. De insteek kan sociaal zijn, maar het kan ook over nieuws uit onze commissies gaan. U kunt zich hiervoor aanmelden. De nieuwe ledenraad is inmiddels ook bekend. We bezien nog in het licht van de overheidsmaatregelen of we de nieuwe ledenraad binnenkort kunnen installeren en een nieuw bestuur kunnen kiezen. Dan wel dat het zittende bestuur nog even de lopende zaken moet waarnemen. We hopen allemaal dat het zogenaamde “nieuwe” normaal niet een realiteit wordt, maar dat we snel weer alle zaken kunnen oppakken zoals we dat gewend waren te doen. Age Knossen, voorzitter VO-ING