We zijn jarig: een tussenbalans

Op 1 april 2019 bestonden we drie jaar. Op 1 april 2016 werd de toenmalige Vereniging van Senioren ING Nederland (VSI) gesplitst in een Vereniging Oud-medewerkers ING (VO-ING) en een vereniging Oud-medewerkers NN Group (VO-NN). Wat is er allemaal gebeurd in die drie jaar met VO-ING?


We hebben onze regionale activiteiten opengesteld voor alle leden en dat is een groot succes gebleken. De regionale activiteiten, beter bekend als “sociale activiteiten”, zijn enorm divers, maar één ding hebben ze gemeen: ze zijn bijna allemaal volgeboekt. Het is soms een culturele activiteit, een architectuurwandeling, een bezoek aan de Tweede Kamer, een bezoek aan een scheepswerf of een sportevenement, zelfs een bezoek aan een autofabriek behoort tot de mogelijkheden. En al deze activiteiten zijn bijna altijd in combinatie met een lunch om de mogelijkheid te hebben de collegiale contacten weer aan te halen. Voor iedere activiteit vragen we een eigen bijdrage, waarvan de inning en boeking met een nieuw en efficiënt proces is ingericht.


Ook zijn we een aantal malen per jaar, via de commissie Sociaal Economische Belangen (SEB), in overleg met ING Bank, NN Group en (zorg)verzekeraars om eventuele knelpunten op te lossen en tot goede afspraken te komen. Bij het Pensioenfonds ING (PFI) zitten we, via onze Pensioencommissie, enkele keren per jaar aan tafel om de ontwikkelingen bij PFI door te spreken. En niet onbelangrijk, we zijn vertegenwoordigd in het bestuur, en bijna de helft van de “toezichthouders” van het Verantwoordingsorgaan (VO) van ons pensioenfonds PFI zijn door de leden van VO-ING en VO-NN gekozen.


Nieuw opgericht is onze commissie Leden In Verbinding. Zij is bezig overal in het land zogeheten netwerkbijeenkomsten te organiseren over onderwerpen met een persoonlijke financiële insteek, denk aan hypotheken, pensioen, erven en schenken e.d. De bijeenkomsten beginnen aan het eind van de middag om zowel “werkenden als niet-werkenden” deel te kunnen laten nemen. Waar opportuun werken de commissies samen bij deze onderwerpen.


De communicatie binnen de vereniging is de afgelopen drie jaar sterk veranderd en verbeterd. De website is ingrijpend aangepast, met een moderne uitstraling, onderwerpen zijn logisch gegroepeerd en de informatie op de website is ook toegankelijk via smartphones. Ons kwartaalblad is digitaal geworden met daarnaast nog een papieren versie voor de niet-internetters. Met de introductie van sociale media zijn we nog terughoudend, vanwege privacyschandalen bij vele zogenaamde “techbedrijven”. We hebben overigens wel een groeiende LinkedIn-groep.


Over privacy gesproken: we hebben de Algemene Gegevens Verordening (AVG) tijdig ingevoerd. We leggen geen bijzondere persoonsgegevens meer vast van onze leden (BSN-nummer) en hebben de beveiliging van het beperkte aantal gegevens dat wij vastleggen, verder opgevoerd. De hieraan gekoppelde privacyverklaring staat op de website.


Het is in het bestek van deze column alleen mogelijk wat hoofdlijnen te schetsen. Er gebeurt natuurlijk nog veel meer, denk aan ons secretariaat dat al uw mails en telefoontjes afhandelt. We hebben het gevoel dat u onze activiteiten waardeert, want wij zien een flinke stijging van het aantal leden in de afgelopen periode.

Age Knossen, voorzitter VO-ING