Uitgever:
VO-ING Belang is een uitgave van uitgeverij Horus in opdracht van de Vereniging Oud-medewerkers ING (VO-ING).
Hoofdredacteur:
Willem Jan van Munster
Kernredactie:
Tom Kuyper, Hans Nijenmanting, Ewald Wagenaar
Vormgeving:
BADE creatieve communicatie, Baarn
Video:
Annelies van der Ouw
Redactieadres:
administratie VO-ING, Tom Kuyper, De Waterkamer 114, 7325 HX Apeldoorn. Telefoon: 035 - 631 21 65
Actueel nieuws over de VO-ING is te vinden op de website www.VO-ING.nl.
Ledeninformatie:
Voor vragen over het lidmaatschap, de collectieve belangenbehartiging op het gebied van pensioenen en op sociaal terrein, of om een adreswijziging door te geven, neemt u contact op met de administratie. De redactie behoudt zich het recht voor om ingezonden teksten in te korten.

© Horus, 2019.