Drie boeken vol bancaire ING-geschiedenis

De bancaire geschiedenis van ING is eindelijk te boek gesteld. In maart 2020 verschijnen maar liefst drie boeken over de geschiedenis van ING Groep en haar voorlopers: de Rijkspostspaarbank, Postcheque- en Girodienst (PCGD), later de Postbank en de Nederlandsche Middenstandsbank (NMB).

Over de historie van ING, de voor iedereen toegankelijke spaarbank, de Rijkspostspaarbank uit 1881, het girale betaalgemak van de Postcheque- en Girodienst (sinds 1918) en de noodzaak van krediet voor middenstand en ondernemers door de Nederlandsche Middenstandsbank uit 1927 is in het verleden de nodige literatuur verschenen. De geschiedenis en ontwikkelingen van de banken en financiële instellingen waar ING uit voortkwam is echter nooit eerder als één samenhangend geheel onderzocht en in boekvorm verschenen. Veel Nederlandse banken en ook de voormalige fusiepartner, Nationale-Nederlanden (NN Group), gingen ING Groep daarin voor. Zo verscheen al in 1995 de geschiedenis van verzekeraar Nationale-Nederlanden in het boek ‘Ondernemend in risico. Nationale-Nederlanden 1845-1995’. Jarenlang werk ING is bij het schrijven van haar historie niet over één nacht ijs gegaan en grondig te werk gegaan. Jarenlang werk en onderzoek van auteurs, (oud-)medewerkers, conservatoren, redacteuren, uitgever en vormgevers is voltooid. Eindelijk kunnen ING en allen die daarin zijn geïnteresseerd nu kennis nemen van en terugblikken op bijna anderhalve eeuw bancaire historie. De boeken bestrijken de periode van 1881-2019. Met gepaste trots op het veel gebruikte originele bron- en beeldmateriaal uit de historische collecties van ING verschijnen drie boeken bij Boom Uitgevers, Amsterdam. (Theo Kamphuis, Conservator Bedrijfshistorisch Archief ING)

1 - Ondernemend in financieel nut Sparen en betalen bij de Rijkspostspaarbank, de Postcheque- en Girodienst en de Postbank, 1881-1989. Auteurs: Jaap Barendregt en Rogier Overman. Over de geschiedenis van de Rijkspostspaarbank (1881), de Postcheque- en Girodienst (1918) en de fusie van deze financiële instellingen in de geprivatiseerde Postbank (1986). Dit boek gaat niet alleen over de aard van deze instellingen zelf, maar ook over de markt en het maatschappelijke en institutionele kader waarin tussen 1881 en 1989 werd geopereerd, inclusief de Tweede Wereldoorlog en de fusie van de Postbank met de Nederlandsche Middenstandsbank (NMB) tot NMB Postbank Groep in 1989. Het boek is te bestellen met 20% korting. Gebruik de kortingscode 904-10907.

2 - Van lokale bank naar wereldwijd bankieren De Nederlandsche Middenstandsbank (NMB), 1927-1989. Auteur: Douwe van der Werf. Beschrijft de geschiedenis van de Nederlandsche Middenstandsbank, haar voorlopers en de oprichting van de bank in 1927, de Tweede Wereldoorlog en de nasleep ervan, haar gouden jaren en de fusie met de Postbank in 1989. Aan bod komen de cultuur van de bank, haar zaken en de verhouding met de staat en middenstandsorganisaties. Het boek is te bestellen met 20% korting. Gebruik de kortingscode 904-10908.

3 - Tussen nutsinstelling en bankplatform Ontstaan en ontwikkeling van de ING Groep, 1989- 2019. Auteurs: Jaap Barendregt, Rogier Overman. De ING Groep ontstaat in 1991, kort na de fusie van NMB Bank en de Postbank tot de NMB Postbank Groep in 1989. De bancaire ontwikkelingen binnen de instelling staan centraal in dit boek. ‘Tussen nutsinstelling en bankplatform’ gaat over de impact van de bedrijfshistorische ontwikkelingen uit het verleden, de woelige periode tijdens de financiële crisis en de nieuwe uitdagingen die er voor de ING Groep zijn in de toekomst. Het boek is te bestellen met 20% korting. Gebruik de kortingscode 904-10909.

Interesse?

De Nederlandstalige boeken zijn vanaf maart te koop in de boekhandel. (Oud-)medewerkers kunnen de boeken met 20% korting online bestellen via Boom Uitgevers in Amsterdam. Er is een aanbieding: alle boeken samen voor een scherpe prijs.