Verkiezing ledenraad: maak gebruik van je stemrecht!

De leden van de ledenraad hebben als vertegenwoordiger van hun rayon de taak, naast het inbrengen van ideeën uit hun rayon, het bestuur te controleren. De ledenraad is het hoogste orgaan binnen de vereniging en beslist uiteindelijk over alle belangrijke zaken. Een van onze belangrijke taken is belangenbehartiging op het gebied van pensioenen, zorg en welzijn en financiële zaken. Daarnaast natuurlijk het sociale en informatieve aspect bij de talrijke bijeenkomsten die onze evenemententeams het hele jaar organiseren op verschillende plaatsen. Een van onze belangrijkste activiteiten in het afgelopen jaar waren de maandelijkse gesprekken die onze commissie Pensioenen heeft gevoerd met de projectleiding van het Pensioenfonds ING (PFI) om te komen tot een harmonisering van de verschillende pensioenregelingen. Onze taak daarbij was de belangen van onze leden nadrukkelijk te behartigen bij dit ingewikkelde proces. En dit jaar gaan we op dezelfde weg door in onze gesprekken met PFI omdat we nu naar de invoerings- en in de zomer naar de uitvoeringsfase gaan. Bij al deze activiteiten kijkt de ledenraad nadrukkelijk mee. Gelet op de belangrijke zaken waar de ledenraad mee bezig is, hadden wij eerlijk gezegd iets meer leden verwacht die zich kandidaat zouden willen stellen. Niet in alle rayons hoeven er nu verkiezingen gehouden te worden. Maar de leden die zich kandidaat gesteld hebben verdienen uw volledige steun. Er is een grote spreiding aan kennis en kunde. Ook is er een goede balans tussen ervaren en nieuwe kandidaat-ledenraadsleden. Maar de belangrijkste competentie die een kandidaat-ledenraadslid moet meebrengen is: enthousiasme! Enthousiasme om een bijdrage te leveren aan onze vereniging en haar bijna 6.000 leden. Age Knossen, voorzitter VO-ING