Inhoud

Pagina 3

Voorwoord

Pagina 4

Oud-collega

Jan Heij:

“Ik heb het hartstikke naar mijn zin gehad”

Pagina 5

Uw belang

 • Nieuw Pensioenreglement Pensioenfonds ING
 • Commissie positief over “Wij werken aan uw pensioen”
 • Basis prijsindexatie PFI-pensioen
 • PFI: “Niet immuun voor de lage rente”
 • Commissie SEB weer op sterkte
 • SEB: De overwaardehypotheek
 • VO van PFI: “Eerste fase Nexus positief”

Pagina 6

Evenementen

 • Overleven in de dierentuin
 • Nieuwjaarsbijeenkomst Noord in Marum
 • Kennismaken met boerderij Hoekelum
 • Noord-West bijeen in Huize Koningsbosch

Pagina 7

Uit het archief

Drie boeken over de bancaire geschiedenis van ING

Pagina 8

Verenigings-nieuws

 • OPROEP: Praagreis 1992
 • Basis prijsindextoeslag PFI in 2020
 • Nieuwe en overleden leden

Pagina 9

Mijn drive

Ria Huisman weet alles over sociale­verzekeringskwesties

Pagina 10

Waar werkt zij nu

Saskia Geraeds runt nu hotel Huize Koningsbosch

Pagina 11

Ledenraads-verkiezingen

 • Zo stemt u
 • Over de ledenraad en de eisen aan kandidaten
 • Interview Willem Jan van Munster “Belangrijk dat er iets te kiezen is”

Pagina 12

Raadsleden per rayon