Jaargang 20, Nummer 1 - 2020


Verkiezingsspecial ledenraads- verkiezing 2020

Alleen stemmen in de rayons Midden en Zuid


Overzicht met alle kandidaten


Voorzitter verkiezingscommissie Willem Jan van Munster: “Een goed functionerende

ledenraad is onontbeerlijk”