Een veelbelovende start!

In de eerste plaats willen we onze nieuwe leden hartelijk welkom heten. In december vorig jaar hebben we een grote mailing verstuurd, met hulp van het Pensioenfonds ING, aan oud-medewerkers van ING die nog niet gepensioneerd zijn en nog geen lid zijn van VO-ING. De reactie was boven verwachting: meer dan 200 nieuwe leden hebben wij kunnen verwelkomen. Ons ledental bedraagt bij het schrijven van dit artikel (begin februari) precies 5600. Uit het succes van deze campagne blijkt dat VO-ING voor oud-werknemers belangrijk is. Wat doen wij zoal?

Wij spreken regelmatig met vertegenwoordigers van (zorg)verzekeraars waar wij cont(r)acten mee onderhouden over (vermeende) knelpunten en wensen van onze leden. Wij leveren ter zake kundige vertegenwoordigers voor het Verantwoordingsorgaan en het bestuur van Pensioenfonds ING. Er zijn bijeenkomsten van onze activiteitenteams, die variëren van museumbezoeken tot rondleidingen bij de Tweede Kamer en alles wat verder met cultuur, natuur en architectuur te maken heeft. Die bijeenkomsten voorzien in een grote behoefte en bieden een prachtige mogelijkheid om contacten met voormalige collega’s te leggen. In dit magazine kunt u kennis maken met het activiteitenteam van Noord-Nederland, rayon Noord-West.


"Meer dan 200 nieuwe leden hebben wij kunnen verwelkomen."

Verder gaan we dit jaar natuurlijk door op de nieuw ingeslagen weg door met regelmaat netwerkbijeenkomsten te organiseren in de avonduren, die een combinatie vormen van elkaar ontmoeten met kennis- en informatieoverdracht over diverse actuele persoonlijke financiële onderwerpen. Denk aan pensioenvoorziening, hypotheken, erf- en schenkingsrecht, vermogensontwikkeling enz.

Zo zijn wij als bestuur en met de door u gekozen vertegenwoordigers in de ledenraad voortdurend bezig om invulling te geven aan die zaken die voor u belangrijk zijn en dat varieert van sociale activiteiten, kennis- en informatieoverdracht tot belangenbehartiging.


Age Knossen

voorzitter