Inhoud

Pagina 3

Voorwoord

Age Knossen,

voorzitter

Pagina 4

Evenementen

- Verkeersborden lezen:
de nieuwjaarsreceptie in
Marum van rayon Noord

- Bier proeven in Ootmarsum

- Met opa en oma in de stoomtram

Pagina 5

Activiteitenteam

“Wat we allemaal doen in Noord-West…”

Pagina 6

Mijn herinnering

De herinnering van
Hans van den Brink

Pagina 7

Verenigings-nieuws

• Lezersenquête

• Overleden en nieuwe leden

Pagina 8

Uw belang

• Uitkomsten van de ledenenquête

door Pensioenfonds ING

• Van de commissie SEB:

over Positieve Gezondheid

Pagina 9

Mijn drive

De drive van Jack Castenmiller is hardlopen


Bekijk ook de korte film!

Pagina 10

Uit het archief

Ken je dit lied nog,
“15 miljoen mensen”?

Pagina 11

Oud-collega's

‘De bus lekker laten rollen’
Eric van Beersum werd buschauffeur